fbpx

Зв'язатися з нами

Земельне право

zemelne_pravo_uk

Земельне право

Фахівці Адвокатського об’єднання «Максимальний захист» надають послуги у сфері земельного права вже 10 років.

Наша команда:

 • Надасть відповіді на запитання телефоном – безкоштовно.
 • Проведе консультацію особисто – від 500 грн.
 • Надасть повний комплекс послуг, пов’язаний з вирішенням Вашого питання.

Земельне право –  одне з галузей права України, що поєднує в собі риси інших правових систем, таких як: сімейне, процесуальне, адміністративне і охоплює питання, хто є повноправним власником земельної ділянки, які права у інших осіб щодо земельної ділянки.

Послуги, що ми надаємо у сфері земельного права:

  1. Встановлення меж земельної ділянки;
  2. Визнання права власності на земельну ділянку.
  3. Правова допомога та захист інтересів у земельних спорах.
  4. Поділ земельної ділянки між власниками.
  5. Встановлення порядку користування земельною ділянкою.
  6. Захист інтересів бізнесу у земельному (аграрному) праві.
  7. Допомога в оптимізації орендної плати за землю.
  8. Встановлення права орендатора.
  9. Земельний аудит.
  10. Складання історії земельної ділянки.

Встановлення меж земельної ділянки в натурі

Роботи із встановленням меж земельної ділянки в натурі включають в себе:

  1. Підготовчі роботи;
  2. Топографо-геодезичні роботи;
  3. Картографічні роботи;
  4. Роботи із землеустрою;
  5. Камеральні роботи;
  6. Складання та оформлення матеріалів технічної документації;
  7. Встановлення меж земельної ділянки та закріплення їх межовими знаками.

Підготовчі роботи

Підготовчі роботи включають в себе збір та аналіз:

 • документації із землеустрою;
 • матеріалів інвентаризації земель;
 • планово-картографічних матеріалів;
 • правові підстави надання земельної ділянки у власність;
 • відомості про наявність спірних питань щодо меж земельної ділянки;
 • перелік обмежень

Топографо-геодезичні роботи, картографічні та роботи із землеустрою виконуються та оформляються згідно законодавства.

Камеральні роботи

Камеральні роботи виконуються для опрацювання даних, отриманих в результаті проведених топографо-геодезичних робіт, робіт із землеустрою та складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі.

До технічної документації належить:

 1. Пояснювальну записку, яка містить:
   • опис місця розташування земельної ділянки;
   • відомості про власника (користувача) земельної ділянки;
   • відомості про виконавця;
   • реквізити відповідних ліцензій, необхідних для виконання робіт;
   • відомості про власників (користувачів) сусідніх земельних ділянок;
   • стислий опис виконаних робіт.
 1. Технічне завдання на встановлення меж земельної ділянки в натурі.
 2. Копію документа, що засвідчує або копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.
 3. Копію документа, що посвідчує право на земельну ділянку.
 4. Матеріали польових топографо – геодезичних.
 5. План меж земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки, на якому відображаються:
   • зовнішні межі земельної ділянки із зазначенням власників (користувачів) суміжних земельних ділянок,
   • усі повторні точки меж земельної ділянки,
   • лінійні проміри між точками по межах земельної ділянки,
   • межі вкраплених земельних ділянок із зазначенням власників ( користувачів).
 1. Перелік обмежень у використанні земельної ділянки і наявні земельні сервітути.
 2. У разі необхідності документ, що підтверджує повноваження діяти від імені власника (користувача) земельної ділянки при встановленні меж земельної ділянки в натурі.
 3. Акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання, який включається до документації із землеустрою після виконання робіт із встановлення меж земельної ділянки в натурі та закріплення їх межовими знаками.

Встановлення меж земельної ділянки
Для закріплення меж земельної ділянки в натурі на вибір замовника використовуються три види межових знаків:
Перший вид.
Перший вид: конструкція, яка складається з чотирьох деталей.
Деталь 1  –  металева  марка  у формі кола діаметром 50 мм та
товщиною 1 мм.  У центрі марки розміщений отвір для  кріплення  за
допомогою  закладного  дюбеля  (деталь  2)  та  стержня фіксуючого
(деталь 3).  За периметром кола угорі  розміщений  напис  “МЕЖОВИЙ
ЗНАК”,  унизу  –  “Україна”.  Під отвором нанесений номер межового
знака  з  десяти  символів,  вище  отвору   нанесений   унікальний
ідентифікаційний штрих-код;     Деталь 2 –  закладний  дюбель  довжиною  120  мм  з  верхньою
основою  у  формі  кола  діаметром 60 мм,  виготовлений з особливо
витривалого полімеру;     Деталь 3  –  стержень  фіксуючий  червоного  кольору довжиною
127 мм, виготовлений з особливо витривалого полімеру;     Деталь 4  –  стовпчик установочний (у розрізі хрестоподібний).  Другий вид: металева труба діаметром 3-7 см, висотою 80-100 см з привареною у верхній частині металевою пластиною для написів.Третій вид: дерев’яний стовп діаметром не менше 10 см висотою не менше 100 см із хрестовиною у нижній частині та верхньою основою 15×15 см і висотою 20 см, у верхній частині стовпа робиться виріз для написів. Кожний межовий знак має номер, що складається з 14 символів, які розділяються між собою пунктом за такою структурою: ХХХХ.ХХ-ХХХ-ХХХХ.перші шість – арабські цифри,  що визначають  рік  та  місяць
встановлення межових знаків;другі три  –   арабські   цифри,   які   відображають   номер
кадастрового кварталу;останні п’ять –  арабські  цифри,  що  визначають  порядковий
номер межового знака відповідно до документації із землеустрою.Номер на межовий знак наноситься  виконавцем  фарбою,  що  не
змивається.Закріплення межовими знаками меж  земельної  ділянки  в
натурі  (на  місцевості)  здійснюється  виконавцем  у  присутності
власника (користувача) земельної ділянки, власників (користувачів)
суміжних земельних ділянок або уповноваженою ним (ними) особою.Передача межових знаків на зберігання власнику (користувачу) земельної ділянки здійснюються за актом прийомки – передачі межових знаків на зберігання. Власник земельної ділянки попереджається та несе відповідальність за знищення межових знаків. Визнання права власності на земельну ділянку Яким чином можна набути право власності на земельну ділянку?Земельну ділянку набути у власність можливо шляхом придбання або отримання у спадок.Громадяни та юридичні особи набувають право власності на земельні ділянки із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень.

Що таке державний акт на право власності?

Документом, що посвідчує право власності на земельну ділянку, є державний акт на право власності.Державний акт на право власності – документ що підтверджує право власності громадянина на земельну ділянку. Містить інформацію про власника земельної ділянки та підстави набуття права власності на земельну ділянку.Державний акт, виданий після смерті спадкодавця при зазначенні в ньому дати прийняття уповноваженим органом відповідного рішення про передачу у власність земельної ділянки за життя спадкодавця, свідчить про набуття спадкодавцем права власності на земельну ділянку. З якого моменту виникає право власності?Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.Куди потрібно звернутись? Для реєстрації права власності на земельну ділянку необхідно звернутись до державного реєстратора.Плата за проведення реєстраційних дійЗа державну реєстрацію права власності (у тому числі довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань) справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб,  у строк 5 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви. (210, 20 грн).Які необхідні документи?

Для проведення державної реєстрації прав особа обов’язково подає:

 • заяву встановленої форми;
 • копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
 • документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція);
 • документ про сплату державного мита (квитанція) (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);
 • документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво тощо);

Коли можуть відмовити у реєстрації права власності на земельну ділянку?Підстави для відмови в державній реєстрації прав:

1) заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону;
2) заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;
3) подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом;
4) подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;
5) наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
7) заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;
8) після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 цього Закону, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;
9) документи подано до неналежного суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріуса;
10) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;
11) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав;
12) заявник звернувся із заявою про державну реєстрацію права власності щодо майна, що відповідно до поданих для такої реєстрації документів відчужено особою, яка на момент проведення такої реєстрації внесена до Єдиного реєстру боржників, у тому числі за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці.

Якщо у Вас залишилися питання звертайтеся до Адвокатського об’єднання «Максимальний захист» в будь-який зручний спосіб:

 • Зателефонувати за номером : 097-888-99-77
 • Звернувшись і поспілкувавшись особисто з адвокатом за адресою : місто Київ, вул . В. Сосюри 5, офіс 304
 • Написавши лист на електронну пошту : mzahyst@gmail.com
 • Знайшовши нас в Facebook : facebook.com/mzahyst