fbpx

Зв'язатися з нами

Захист честі, гідності та ділової репутації

Захист честі, гідності та ділової репутації

У сучасному прогресивному світі питання захисту честі, гідності та ділової репутації набуває все більшої популярності. Якщо про Вас оприлюднили інформацію, без вашої згоди чи розповсюдили недостовірну інформацію на веб-ресурсі, і така інформація доступна необмеженому колу осіб, – звертайтесь за захистом свого порушеного права до суду.
Досвідчені фахівці Адвокатського об’єднання «Максимальний захист» допоможуть Вам захистити Ваші права.

Зіштовхнувшись з наклепом чи розповсюдженням неправдивої інформації, що було спрямовано проти честі та гідності ми не завжди маємо чітке уявлення, як реагувати, допомогти собі або рідним, як саме діяти аби захистити одне з найголовніших невід’ємних прав, гарантованих Конституцією України – право на повагу до особистої честі та гідності, яке є нерозривно пов’язаним із правом на життя і визнане найвищою соціальною цінністю.

Основні права людини, є невичерпними і не можуть бути обмежені. Попри це, майже кожна людина у своєму житті зазнає наслідки протиправної діяльність щодо своєї честі чи гідності. Це може бути ображання, цькування (булінг), розповсюдження недостовірної інформації, пригнічення у суспільстві через колір шкіри, стать, навмисне псування ділової репутації, та ще багато різноманітних форм насильства, які призводять до несприятливих наслідків.

Тож як запобігти цим наслідкам та захистити свої права?  

По-перше: найголовніше що ви маєте зробити це впевнитися, що поширена про вас інформація дійсно є саме фактичним твердженням, а не оціночним судженням.

Між цими поняттями є суттєва різниця, – оціночні судження це будь-яка не точна інформація, в якій відсутні фактичні дані. Це також може бути критика, оцінка дій, інформація, висловлена із ваганнями і є під питанням (припущення), з використанням фраз «мабуть» , «скоріше за все», «здається» і т.д.

Оціночні судження не можна перевірити фактами і відповідно до ЗУ «Про інформацію» не є підставою для притягнення особи до відповідальності. Проте, деякі оціночні судження все ж можуть бути підставою для відшкодування моральної шкоди. Все ж таки, вирішуючи спір суд має справу із стиком двох гарантованих прав: право на повагу до честі та гідності та правом на свободу слова, вираження думки. Для того, щоб притягнути до відповідальності особу за недостовірну чи образливу інформаці, – необхідно мати переконливі докази того, така інформація має бути негативною та створювати необ’єктивне відображення реальних подій в очах громадськості.  Суд, для того щоб оцінити можливі негативні наслідки такої інформації проводить  лінгвістичну експертизу.

Тож за що можна притягнути до відповідальності, та як?

Спочатку пояснимо основні терміни:
Інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. При цьому не важливо, чи були фактично збережені або відображені такі відомості, достатньо наявності самої можливості їх збереження або відображення.
Щодо інформації про особисте життя.
Збирання, зберігання, використання і поширення інформації про особисте життя фізичної особи без її згоди не допускаються. Виключення стосуються інтересів національної безпеки, економічного добробуту та прав людини та мають бути реалізовані у передбаченому законом порядку.
Наприклад, в межах досудового розслідування кримінального правопорушення в порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.
Недостовірною є інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності – неповні або перекручені.

Реалізувати право на повагу до своєї честі, гідності та ділової репутації можна і в досудовому порядку, проте в більшості випадків відновити порушене право краще через судовий захист шляхом звернення з позовною заявою про захист честі, гідності, та ділової репутації. Такі позови може пред’явити будь-яка фізична особа  у разі поширення про неї недостовірної інформації, або її родичі, та інші заінтересовані особи, а у випадках поширення такої інформації стосовно малолітніх чи недієздатних осіб- їх законні представники.

Позовна заява повинна містити наступні відомості:

 1. Назва суду до якого подається позовна заява;
 2. Якщо позов подається юридичною особою – повне найменування, якщо фізичною особою – прізвище ім’я по батькові;
 3. Повне найменування або прізвище ім’я по батькові відповідача;
 4. Місце знаходження – для юридичної особи, місце проживання – для фізичної особи та поштовий індекс;
 5. Ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи;
 6. Відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси, електронної пошти.
 7. Зміст позовних вимог;
 8. Виклад обставин, якими Ви обґрунтовуєте свої вимоги;
 9. Вказати чи врегульовувався у досудовому порядку спір;
 10. Відомості про вжиття заходів забезпечення позову;
 11. Перелік документів та доказів, які додаються до позовної заяви.

Перелік документів, що додаються до позовної заяви:

 1. Документ, що посвідчує особу ( паспорт);
 2. Ідентифікаційний код – юридична особа;
 3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізична особа;
 4. Докази, викладених Вами обставин.

Переходячи безпосередньо до подання позову про захист честі, гідності та ділової репутації насамперед необхідно чітко визначити відповідача, тобто особу, яку ви маєте намір притягнути до відповідальності.

Відповідачами в таких спорах є поширювач і автор інформації. Важливо знати ким є особа, яка її поширила. Якщо така інформація озвучена особою при виконанні службових обов’язків, відповідальною є юридична особа, в якій вона працює. У разі поширення відомостей через ЗМІ, крім автора, відповідальною є також редакція або безпосередньо сам ЗМІ. У випадку оприлюднення інформації в Інтернеті, крім автора, відповідальним також є власник веб-сайту.

Також, важливо у найшвидший термін зафіксувати таку інформацію  допустимим способом. Зробити це можно відправивши запит до відповідних джерел. Необхідно отримати примірник випуску видання, звернутися до відповідного ЗМІ за отриманням копії випуску програми, зробити скріншот веб-сторінки тощо. Трансльовані передачі зберігаються протягом 14 днів від дати їх поширення, якщо в цей час не надійшло скарги щодо їх змісту.

За допомогою департаменту «Центр компетенції» консорціуму «Український центр підтримки номерів і адрес» також можна отримати інформацію про власника веб-сайту, реєстранта доменного імені ресурсу, на якому відбулося поширення інформації. Також у разі розповсюдження інформації в Інтернеті можна звернутися до служби підтримки відповідного ресурсу.

Законними підставами для позову задля захисту своєї честі та гідності є наступні обставини  :

 1. доведення інформації до відома хоча б одній особі у будь-який спосіб;
 2. поширена інформація стосується позивача;
 3. поширена інформація є недостовірною, тобто такою, яка не відповідає дійсності;
 4. поширена інформація порушує особисті немайнові права, завдає шкоди відповідним особистим немайновим благам або перешкоджає особі повно і своєчасно здійснювати своє особисте немайнове право.

Як вже було зазначено, –  необхідно мати переконливі аргументи для того, щоб довести, що дійсно були порушені немайнові права. Тому найкращим рішенням для захисту своїх прав є звернення до профессіонального адвоката, так як позов має бути обгрунтованим, суд не притягне особу до відповідальності, якщо позов буте грунтуватися на здогадках або суб’єктивному сприйнятті, це не є вагомими аргументами.

Адвокатським об’єднанням «Максимальний захист» здійснюється консультації щодо захисту вашої честі та гідності. Наша команда професіоналів допоможе знайти оптимальне вирішення вашого питання, ми знаємо як ефективно та швидко діяти за для збереження доброго ім’я та ділової репутації, та зробимо усе можливе задля притягнення до відповідальності винних осіб.

Звертайтеся за номером телефону +38097 888 99 77, або надсилайте листа на електронну пошту mzahyst@gmail.com .