fbpx

Зв'язатися з нами

Тендера

Тендера

Поняття «тендер» (від англ. – пропозиція) можна визначити як замовлення на закупівлю товарів, робіт або послуг згідно наперед визначених у документації умов та в обумовлені терміни на конкурентних засадах.
В Україні цей термін зазвичай використовують, коли мають на увазі процедуру здійснення закупівель товарів, робіт або послуг для забезпечення державних потреб або потреб територіальних громад.
Фактично «тендер» (процедура закупівлі) передбачає конкуренту боротьбу між постачальниками товарів, робіт або послуг за можливість постачати власну продукцію (виконувати роботу тощо) для замовника, який належить до державної сфери управління.
Процедура закупівель має взаємовигідний характер як для учасників торгів, так і для їх замовника, оскільки перші, завдяки якості своєї продукції (послуг) мають можливість отримати нового клієнта у вигляді держави, а замовники, в свою чергу мають змогу обрати серед запропонованих товарів (робіт, послуг) найбільш якісні або найбільш економічно вигідні.
Починаючи з перших кроків незалежності, в Україні існувала ідеологія щодо державного замовлення. Це відображалось, зокрема, в указах Президента України про державний контракт та державне замовлення на відповідний рік, які видавались щороку до 1996 року включно, а також в постановах Кабінету Міністрів України № 871 «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення міжнародних торгів (тендерів) в Україні» (1993 рік) та № 611 «Про заборону використання бюджетних коштів для закупівлі товарів (робіт, послуг) іноземного походження.
Згодом, 1999 році, був підготовлений проект закону «Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти», який був прийнятий 22 лютого 2000 року і став першим «тендерним» законом, покликаним забезпечити прозорість та справедливість конкурсних процедур.
Як наслідок поступового еволюціонування тендерного законодавства, на сьогодні маємо діючий Закон України «Про публічні закупівлі», який був прийнятий 25.12.2015 року та набрав чинності 19 лютого 2016 року. Як визначено в самому законі, він має на меті адаптувати законодавство України та Європейського союзу на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. На практиці цим законом було модернізовано процедуру електронних закупівель та запроваджено її більш широке застосування.
З останніми змінами, які були внесені до зазначеного Закону було також посилено боротьбу з недобросовісними учасниками процедур закупівель, розширено критерії оцінки тендерних пропозицій, а також, змінено процедуру оскарження рішень замовників торгів, умов тендерної документації та результатів торгів.
Однак, незважаючи на суттєве удосконалення тендерного законодавства, під час організації та проведення процедур закупівель можуть виникати певні складнощі або суперечки, наприклад стосовно умов конкурсних торгів, або вимог до учасників процедури закупівлі, передбачених тендерною документацією. У замовника торгів можуть виникати складнощі з правильним оформленням тендерної документації, оскільки достатньо складно виконати усі вимоги законодавства під час підготовки до тендеру. Такі випадки обумовлені недостатністю в учасників торгів професійного досвіду та знань, необхідних для підготовки документів та участі в аукціонах. Як наслідок, процедура закупівель може не відбутися або тендерна пропозиція може бути відхилена через формальні помилки, допущені під час оформлення тендерної пропозиції чи документації, визначення переможця торгів.
Багатьох з цих ситуацій можна уникнути якщо вчасно звернутись за професійною юридичною допомогою до компетентних юристів, чим багато хто з учасників торгів безпідставно нехтує.
При цьому допомога кваліфікованого адвоката під час участі в тендері може знадобитись на будь-якій стадії закупівель: як при підготовці тендерної пропозиції для майбутнього учасника, так і під час укладення договору про закупівлю із переможцем.
Основною процедурою, яка найчастіше застосовується замовниками торгів на сьогодні залишаються відкриті торги. Дослідження процедури їх проведення дозволяє виділити 5 етапів відкритих торгів: подання тендерних пропозицій, аукціон, розкриття тендерних пропозицій та їх розгляд, укладення договору. Майже на кожному з цих етапів може знадобитись допомога юриста з тендерного законодавства, адже будь-яка помилка може призвести до відхилення тендерної пропозиції учасника. У зв’язку з цим кожен етап торгів має бути під чітким контролем кваліфікованого спеціаліста. Виключення, напевно, становить лише сам аукціон, де все залежить від учасника процедури закупівель та від запропонованої ним ціни на власну продукцію, товари або послуги.

Подання тендерних пропозицій
На цьому етапі замовником торгів на офіційному сайті публічних закупівель оприлюднюється інформація про проведення відкритих торгів та тендерна документація із зазначенням вимог до предмета закупівлі та кваліфікаційних вимог до учасників торгів, визначається період, протягом якого особи, які бажають прийняти участь у процедурі закупівель, можуть подати свої тендерні пропозиції.
Стадія подання тендерних пропозицій є найбільш важливою та відповідальною, адже від правильного оформлення тендерної пропозиції залежить подальша участь та перемога учасника в тендері. Бувають також випадки, коли поданню тендерної пропозиції заважають дискримінаційні умови тендерної документації, що також потребує втручання спеціаліста.

Допомога адвоката на цій стадії може полягати в наступному:

 • Аналіз тендерної документації замовника на відповідність чинному законодавству;
 • Складання реєстру документів, необхідних для участі в закупівлі;
 • Консультації з оформлення документів, що входять до складу тендерної пропозиції;
 • Підготовка звернення до замовника щодо надання роз’яснень умов тендерної документації;
 • Підготовка вимоги до замовника щодо внесення змін до тендерної документації, усунення дискримінаційних умов та інших порушень законодавства.
 • Перевірка документів та готової тендерної пропозиції, внесення змін до них.
 • замовлення та отримання електронної банківської гарантії / гарантії страхової компанії;
 • Оскарження дискримінаційних умов тендерної документації в Антимонопольному комітеті України.

Розкриття та розгляд тендерних пропозицій

Після етапу електронного аукціону, замовник розпочинає розкриття та розгляд отриманих тендерних пропозицій. Оцінка поданих тендерних пропозицій розпочинається замовником з найбільш економічно вигідної пропозиції, тобто з тої, де була запропонована найменша ціна за товари, роботи чи послуги. При цьому у випадку, якщо мінімальна пропозиція, з якої починається оцінка, підходить для замовника, він не оцінює інші тендерні пропозиції і приймає рішення про визначення переможця процедури закупівлі.
На цій стадії учасникам, які не мають значного досвіду участі в тендерах, достатньо складно визначити допущені замовником порушення процедури закупівель, яких зазвичай буває достатньо для скасування результатів процедури закупівель. Найбільш поширеними порушеннями на цій стадії є невідповідність тендерної пропозиції переможця торгів умовам тендерної документації. Однак, щоб знайти такі порушення, необхідно детально проаналізувати вимоги самої тендерної документації, порівняти їх з поданими учасниками тендерними пропозиціями, що зазвичай забирає дуже багато часу, у зв’язку з чим не всі учасники торгів мають бажання цим займатися та витрачати на це свій час.

На цьому етапі юридична допомога учасникам торгів може полягати в:

 • Консультації щодо відповідності процедури закупівлі вимогам законодавства та доцільності оскарження результатів закупівлі;
 • Аналіз тендерної пропозиції переможця на предмет відповідності умовам тендерної документації;
 • підготовка та подання скарги щодо результатів торгів до АМКУ;
 • оскарження рішення Антимонопольного комітету України до суду;
 • оскарження результатів закупівель до господарського суду після укладення між замовником та переможцем торгів договору про закупівлю товарів, робіт чи послуг;

Укладення договору

Даний етап торгів є завершальним та полягає в тому, що замовник, після оцінки тендерної пропозиції та визначення переможця, оприлюднює в системі електронних закупівель повідомлення про намір укласти договір із переможцем торгів. Згідно вимог законодавства договір повинен бути укладений не раніше, ніж через 10 днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір, та не пізніше 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір.

На етапі укладення договору допомога юриста може знадобитися з наступних питань:

 • замовлення та отримання довідок, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (про наявність або відсутність судимостей, довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство тощо).
 • аналіз та узгодження умов договору про закупівлю;
 • супроводження процедури укладення договору;
 • юридичний супровід на етапі виконання умов договору.

Не буде зайвою юридична допомога з питань організації та проведення процедур закупівель і для замовників торгів.

Зокрема, допомога спеціаліста замовнику може полягати в наступному:

 • підготовка внутрішніх документів, які регламентують діяльність тендерного комітету та порядок здійснення закупівель;
 • підготовка проектів рішень тендерного комітету;
 • супровід процедури допорогових закупівель;
 • супровід процедури відкритих торгів;
 • представництво інтересів замовника в Антимонопольному комітеті України;
 • супровід переговорної процедури закупівлі;
 • розробка проектів договорів про закупівлю товарів, робіт або послуг;
 • перевірка тендерної документації на відповідність законодавству;
 • підготовка роз’яснень тендерної документації під час подання тендерних пропозицій;
 • внесення змін до тендерної документації;
 • юридичних супровід на стадії виконання умов договору про закупівлю;
 • розірвання договорів про закупівлю з недобросовісними постачальниками в судовому порядку

Ці та інші послуги Ви можете отримати, звернувшись до Адвокатського об’єднання «Максимальний захист».
Скориставшись послугами професіоналів, Ви зекономите час та кошти, адже Вам не знадобиться тримати у штаті спеціалістів та займатися підготовкою до участі в тендері. При цьому Ви також отримаєте більш якісний результат.
Вартість послуг обумовлюється під час зустрічі.

Якщо у Вас залишилися питання звертайтеся до Адвокатського об’єднання «Максимальний захист» в будь-який зручний спосіб:

 • Зателефонувати за номером : 097-888-99-77
 • Звернувшись і поспілкувавшись особисто з адвокатом за адресою : місто Київ, вул . В. Сосюри 5, офіс 304
 • Написавши лист на електронну пошту : mzahyst@gmail.com
 • Знайшовши нас в Facebook : facebook.com/mzahyst