fbpx

Зв'язатися з нами

Будівельне право

budivelne_pravo

Будівельне право

Кожен з нас неодноразово звертав увагу як швидко розбудовується наше місто.
Майже кожного дня будується новий магазин, новий будинок чи житловий комплекс.
Врегульовує все це будівельне право.

Команда Адвокатського об’єднання «Максимальний захист»:

 • Надасть відповідь на Ваше запитання телефоном – безкоштовно;
 • Надасть консультацію особисто – від 500 грн.
 • Надасть комплексний спектр послуг, пов’язаних з Вашою проблемою – ціна залежить від об’єму та складності.

У сфері будівельного права ми надаємо наступний перелік послуг:

 1. Отримання ліцензії на будівництво;
 2. Складання інвестиційних договорів при будівництві за участю венчурних фондів;
 3. Процедури Due Diligence(детальне вивчення контрагента на предмет ризику)
 4. Договірне регулювання стосунків учасників будівництва
 5. Оформлення та отримання дозвільних документів
 6. Спори з контролюючими органами
 7. Створення і супровід ЖБК(житлово-будівельного комплексу)
 8. Оскарження прав на об’єкти нерухомості
 9. Юридичні консультації щодо будь-яких питаньбудівельної діяльності
 10. Оцінка ступенів ризикуінвестиційних проектів
 11. Прийняття мір для активного захисту фізичних осіб, які інвестують у будівництво житла
 12. Правовий супровід зустрічей, переговорів, представництво інтересів при укладання угод
 13. Розробка та впровадження механізмів фінансування будівництва (як закінченого, так нового) шляхом залучення капіталу
 14. Експертизаінвестиційних договорів і договорів на проведення робіт по забудові
 15. Аналіз ринку та допомога з обранням найбільш надійного проектудля вкладання в нього інвестиції
 16. Допоможемо зареєструвати будівельне підприємство.

Будівельна ліцензія

Орган ліцензування: Державна архітектурно-будівельна інспекція та її територіальні органи.
Документи:

 • Заява
 • копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або його уповноваженого представника) із відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)
 • опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох екземплярах (у разі подання документів у паперовій формі).

Документи податки можна:

 • відправити поштою з описом вкладення;
 • нарочно;
 • в електронній формі.

Документи, що складаються здобувачем ліцензії мають бути викладені державною мовою та підписані здобувачем ліцензії або іншою уповноваженою на це особою.
Якщо Ви подали документи не в повному обсязі, в них виявлено невідповідність вимогам законодавства  або виявлено недостовірні відомості, орган ліцензування повертає їх заявникові разом із відповідним письмовим або в електронному вигляді повідомленням у десятиденний строк з дня надходження заяви про видачу ліцензії.
Орган ліцензування розглядає подану заяву і протягом 10 робочих днів з дня її надходження надсилає матеріали до ліцензійної комісії.
Ліцензійна комісія розглядає протягом 10 робочих днів документи, з метою встановлення їх відповідності ліцензійним умовам та готує висновок.
Оформлення ліцензії здійснюється протягом трьох робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу ліцензії.

Вимоги до особи, яка бажає отримати будівельну ліцензію:

 1. Здобувач ліцензії повинен підтвердити попередній досвід роботи на об’єктах будівництва нижчого класу наслідків (відповідальності) для будівництва об’єктів:
 • що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками, – попереднє виконання робіт з будівництва не менше трьох об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із незначними наслідками
 • що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками, – попереднє виконання робіт з будівництва не менше трьох об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками, або не менше п’яти об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із незначними наслідками.

Суб’єктам господарювання, які мають намір провадити господарську діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, та отримують ліцензію вперше, право виконувати роботи на таких об’єктах без попереднього досвіду роботи надається за умови дотримання організаційних, кадрових і технологічних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами, та підтвердження досвіду роботи фахівців суб’єкта господарювання за попереднім місцем їх роботи.

 1. Наявність:
 • затвердженої організаційної структури суб’єкта господарювання відповідно до переліку робіт
 • затверджених положень про відповідні структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників згідно з розподілом обов’язків, повноважень та відповідальності осіб, штатного розпису
 • укладених трудових договорів з усіма найманими працівниками;
 • національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності;
 • власних або орендованих виробничих приміщень, засобів виробництва;
 • документа, який підтверджує впровадження системи управління якістю продукції суб’єкта господарювання;
 1. Наявність:
 • керівників, професіоналів та фахівців залежно від видів виконуваних робіт відповідної освіти та кваліфікації;
 • керівника суб’єкта господарювання або його заступника вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста не менше двох років, бакалавра – не менше трьох років;
 • головного інженера вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра не менше двох років, спеціаліста – не менше трьох років;
 • начальника виробничо-технічного відділу, технічного відділу вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією повинен становити не менше двох років;
 1. наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, оснащення, інвентарю, пристроїв та інструменту відповідно до технологічних вимог виконання робіт;
 2. виконання робіт здійснюється згідно з нормативно-правовими актами, будівельними нормами та нормативними документами у сфері містобудівної діяльності та робочою документацією;
 3. дотримання вимог із забезпечення промислової безпеки та охорони праці.

Будівельне підприємство

Ви вирішили відкрити підприємство з питань будівництва. На початковому етапі реєстрація будівельного підприємства не відрізняється від будь-якого іншого.
Для початку Вам потрібно:

 • визначитись зі складом учасників;
 • розміром статутного капіталу.

Всі необхідні відомості необхідно вказати у протоколі зборів учасників, який буде основним документом для створення будівельної фірми. У цьому протоколі також слід призначити керівника нової юридичної особи (фірми).
Після того, як того як Ви затвердили протокол зборів, необхідно розробити протокол підприємства.

Статут.
Статут обов’язково повинен містити відомості про вид діяльності – у цьому випадку це проведення будівельних робіт.
Статут потрібно підготувати у двох примірниках. Один для самої юридичної особи, другий для державного реєстратора.
КВЕДи для будівельної компанії:
43.1 знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;
43.11 знесення;
43.12 підготовчі роботи на будівельному майданчику;
43.13 розвідувальне буріння.
43.21 електромонтажні роботи;
43.29 інші будівельно-монтажні роботи;
43.3 роботи із завершення будівництва;
43.31 штукатурні роботи;
43.32 установлення столярних виробів;
43.33 покриття підлоги й облицювання стін
43.34 малярні роботи та скління;
43.9 інші спеціалізовані будівельні роботи;
43.91 покрівельні роботи.

Процедура реєстрації відбувається у нотаріуса.
Реєстратору подаються такі документи:

 • заповнена реєстраційна картка за формою № 1;
 • протокол загальних зборів учасників;
 • два примірники статуту.

Також Вам необхідно отримати будівельну ліцензію, оскільки реєстрація будівельної фірми вимагає отримання ліцензії.

Якщо у Вас залишилися питання звертайтеся до Адвокатського об’єднання «Максимальний захист» в будь-який зручний спосіб:

 • Зателефонувати за номером : 097-888-99-77
 • Звернувшись і поспілкувавшись особисто з адвокатом за адресою : місто Київ, вул . В. Сосюри 5, офіс 304
 • Написавши лист на електронну пошту : mzahyst@gmail.com
 • Знайшовши нас в Facebook : facebook.com/mzahyst