fbpx

Зв'язатися з нами

Процедура приватизації

privatizachiya_uk

Процедура приватизації

Що потрібно знати про процедуру приватизації

Як відомо в 2020 році уряд має намір виставити на продаж майже 300 держкомпаній . Коштами, отриманими від продажу державного майна, уряд розраховує поповнити державний бюджет України на 6 мільярдів гривень.

У зв’язку з цим хочемо більш детально зупинитися на процедурі приватизації і розібратися в основних її аспектах.

Правове регулювання

Основним нормативним актом, який регулює процедуру приватизації, є Закон України «Про приватизацію державного та комунального майна» (далі – Закон) .

Слід зазначити, що приватизація земель державних і комунальних підприємств, установ та організацій здійснюється в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.

Зазначений закон визначає порядок і способи приватизації, регулює питання, пов’язані з визначенням переліку об’єктів, які підлягають приватизації, встановлює порядок подачі заяв на участь в приватизації, порядок формування стартової ціни об’єктів приватизації, визначає об’єкти державної власності , які не підлягають приватизації.

Процедура підготовки, організації та здійснення продажу об’єктів великої приватизації державної власності врегульована Порядком продажу об’єктів великої приватизації державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 386.

Механізм проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, крім Закону, врегульовано також Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, який затверджений постанов Кабінету Міністрів України від 10. Мая 2018 року № 432.

Механізм відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації врегульовано Порядком відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 433.

Наказом Фонду державного майна України від 18.10.2018 року № 1331 затверджено також Порядок повернення у державну (комунальну) власність об’єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів.

Які об’єкти підлягають приватизації? 

Законом передбачено, що до об’єктів, що підлягають приватизації відносяться всі об’єкти права державної і комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена цим Законом та іншими законами України.

До об’єктів, приватизація яких заборонена, Закон відносить майно, необхідне для виконань державою основних функцій, для забезпечення обороноздатності держави, об’єкти права власності Українського народу, а також майно, яке становить основу суверенітету України. Перелік такого майна передбачений Законом.

Слід зазначити, що ч. 5 статті 4 Закону передбачено, що Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України затверджує перелік об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації. Такий перелік існував до 20.10.2019 року і був визначений в Законі України «Про перелік об’єктів права державної власності, які не підлягають приватизації», який втратив чинність на підставі Закону України 145-IX , який був прийнятий 02.10.2019 року.

Таким чином, на даний момент не існує будь-якого переліку об’єктів, які однозначно заборонено приватизувати.

Види об’єктів приватизації

Законом визначено два види об’єктів приватизації: об’єкти малої приватизації та об’єкти великої приватизації.

До об’єктів малої приватизації належать цілісні майнові комплекси державних і комунальних підприємств, окреме майно (рухоме або нерухоме) державних і комунальних підприємств, об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти, об’єкти соціально-культурного призначення (об’єкти освіти, охорони здоров’я, культури і т.д. ), пакети акцій акціонерних товариств, акції (частки), що належать державі в статутному капіталі господарських товариств, а також всі інші об’єкти, які не сто ятся до об’єктів великої приватизації.

Об’єктами великої приватизації, згідно Закону, вважаються об’єкти державної та комунальної власності, вартість активів яких, згідно з даними фінансової звітності за останній рік, перевищує 250 мільйонів гривень.

Хто може бути покупцем 

 • громадяни України та іноземці
 • юридичні особи, зареєстровані на території України ;
 • юридичні особи іноземних держав.

Не можуть бути покупцями відповідно до Закону:

 • органи державної влади;
 • державні підприємства;
 • працівники державних органів приватизації;
 • покупці, зареєстровані в офшорних зонах з непрозорою структурою власності.
 • держава-агресор, її юридичний та фізичні особи;
 • юридичні особи, інформація про бенефіціарів власників яких не розкрита;
 • фізичні та юридичні особи, які підпадають, до яких застосовано санкції і т.д .;
 • особи, які були стороною договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в Україні і з якими такий договір був розірваний, а також особи, пов’язані з ними.
 • радники, залучені для підготовки об’єкта до приватизації.

Як відбувається приватизація: 

Процедура приватизації складається з декількох етапів, основними і обов’язковими з яких є:

 • формування та затвердження переліків об’єктів приватизації;
 • опублікування переліку об’єктів про офіційних джерелах державних органів приватизації;
 • прийняття рішення про приватизацію;
 • опублікування рішення про приватизацію;
 • проведення інвентаризації та оцінки об’єкта;
 • опублікування інформації про умови продажу, а також про стартову ціну об’єкта приватизації;
 • проведення аукціону, укладення договору купівлі-продажу;
 • опублікування інформації про результат приватизації ;
 • прийняття рішення про завершення приватизації. 

Способи приватизації: 

 • продаж об’єктів приватизації на аукціоні;
 • викуп об’єктів приватизації;

Як взяти участь в процедурі приватизації 

Для участі в процедурі приватизації потенційний покупець зобов’язаний подати органу приватизації (Фонд державного майна України) заяву в довільній формі і документи на участь в приватизації.

Пакет документів для об’єктів великої і малої приватизації відрізняється. Також відрізняється пакет документів для юридичних і фізичних осіб.

Зупинимося більш детально на пакеті документів для великої приватизації.

Юридичні особи – потенційні покупці разом із заявою зобов’язані подати:

1) Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України – для юридичних осіб – резидентів;

2) Документ про реєстрацію в державі його місцезнаходження – для нерезидентів;

3) Інформація про кінцевий вигодоодержувача;

4) Останню річну або квартальну звітність, підтверджену аудитором;

Фізичні особи-громадяни України разом із заявою подають:

1) інформацію про джерела походження коштів для придбання об’єкта великої приватизації;

2) копію паспорта;

 Іноземні громадяни подають:

1) документ про майновий стан і доходи, виданий уповноваженим органом держави, громадянином якої така особа є, або держави податкового резидентства .

2) копію паспорта;

Крім зазначених документів, загальною для всіх учасників є обов’язок подати документ, який підтверджує оплату гарантійного внеску в розмірі 5% від стартової ціни об’єкта приватизації або банківську гарантію.

Також всі без винятку учасники подають письмову згоду про взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

Як видно з наведеного переліку, участь в процедурі приватизації не повинно викликати особи труднощів, адже подачі будь-якого об’ємного пакета документів Закон не вимагає.

Незважаючи на це досить часто між потенційними покупцями та органами приватизації виникають суперечки.

Спори, що виникають під час процедури приватизації

Аналіз судової практики показав, що найбільш поширеними спорами в сфері приватизації є суперечки, що стосуються оскарження відмови у визнанні переможцем аукціону

Також досить часто учасники процедури приватизації просять суд зобов’язати орган приватизації укласти договір купівлі-продажу.

Поряд з вищевказаними спорами, суди також розглядають спори про визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених після закінчення процедури приватизації , позови про визнання незаконним рішення про включення майна до переліку об’єктів приватизації, визнання незаконним рішення про приватизацію і т.д.

На стадії перевірки заяв, поданих учасниками, орган приватизації має також право прийняти рішення про недопуск до аукціону. Такі рішення також можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Як оскаржити рішення або дії органу приватизації

Статтею 30 Закону передбачено порядок і строки оскарження рішень, дій або бездіяльності органів приватизації.

Закон передбачає, що суперечки про приватизацію розглядаються господарським судом, за винятком спорів, що виникають із публічно-правових правовідносин , і відносяться до компетенції адміністративних судів.

Належність суперечок про приватизацію до юрисдикції господарських судів визначена також у статті 20 Господарського процесуального кодексу України.

Які суперечки розглядаються в адміністративному порядку?

Аналіз судової практики показує, що в адміністративному порядку розглядаються спори : про визнання протиправним та скасування рішення органу приватизації про включення державного майна до переліку об’єктів, які підлягають приватизації; про визнання протиправною бездіяльності органу приватизації про невключення майна до переліку об’єктів, що підлягають приватизації і т.п.

Терміни , протягом яких можна звернутися в суд

Згідно Закон а термін позовної давності для звернення до суду з позовом про визнання недійсними результатів приватизації об’єкта великої приватизації або договору купівлі-продажу об’єкта великої приватизації становить три роки.

Протягом 3-х місяців учасник процедури приватизації може звернутися до суду для оскарження відмови в затвердженні протоколу аукціону, а також з позовом про визнання недійсним результатів приватизації об’єкта малої приватизації або договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації.

Оскаржити рішення органу приватизації про недопуск до участі в аукціоні або про неукладення договору купівлі-продажу з переможцем аукціону учасник може протягом 1-го місяця з дня оприлюднення результатів аукціону.

Якщо у Вас виникли додаткові питання або необхідність оскарження рішення органу приватизації, звертайтеся в АТ «Максимальний захист». Наші фахівці допоможуть Вам у вирішенні спорів з органом приватизації (Фондом державного майна), захистять порушені права, а також збережуть Ваш час і майно.

Якщо у Вас залишилися питання звертайтеся до Адвокатського об’єднання «Максимальний захист» в будь-який зручний спосіб:

 • Зателефонувати за номером : 097-888-99-77
 • Звернувшись і поспілкувавшись особисто з адвокатом за адресою : місто Київ, вул . В. Сосюри 5, офіс 304
 • Написавши лист на електронну пошту : mzahyst@gmail.com
 • Знайшовши нас в Facebook : facebook.com/mzahyst