fbpx

Зв'язатися з нами

Право інтелектуальної власності

intelektualne pravo vlasnosti

Право інтелектуальної власності

В епоху Інтернет можливостей питання захисту прав інтелектуальної власності набуло популярності.
У загальному розумінні “інтелектуальна власність” – це права на результати інтелектуальної діяльності людини в науковій, художній, виробничій та інших сферах, які є об’єктом цивільно-правових відносин в частині права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, будучи благом матеріальним, зберігаються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за погодженням з ними, крім випадків, визначених законодавством.
Команда Адвокатського об’єднання «Максимальний захист»:

 • Чи вплине відповідь на Ваше питання по телефону – безкоштовно;
 • Надасть консультацію особисто – від 500 грн.
 • Чи вплине комплексний спектр послуг, пов’язаних з Вашою проблемою – ціна залежить від обсягу та складності.

У сфері права інтелектуальної власності ми надаємо наступні види послуг:

1. Супроводжуємо судовий процес захисту прав інтелектуальної власності, що включає в себе:
– збір доказів порушення прав;
– складання юридичних документів (позови, апеляції, касаційні скарги і т. П)
– участь в судових засіданнях;
– контроль за виконанням рішень суду;
– оскарження рішень суду;
– подача апеляцій.
2. Реєстрація в митному реєстрі;
3. Розробка стратегії захисту об’єкта інтелектуальної власності
4. Створення портфеля інтелектуальної власності
5. Захист від контрафактної діяльності;
6. суперечки з винаходів і корисних моделей;
7. припинення недобросовісної конкуренції;
8. допомогу при укладанні довогорів передачі права;
9. допомогу при укладанні ліцензійних договорів;
10. допомога при укладенні договорів франчайзингу;
11. захист комерційних таємниць.
12. Реєстрація торгових марок, що включає в себе:
– інформаційні пошуки і дослідження
реєстрація торгової марки в Україні
– оскарження рішень Державної служби інтелектуальної власності
– продовження терміну дії свідоцтв на реєстрацію
– визнання торгової марки добре відомою
13. Питання щодо патентів, включає в себе:
– Патентні пошуки і дослідження
– Оформлення патенту в Україні
14. Авторське право, яке включає в себе:
Реєстрація авторського права в Україні
– Захист від піратської діяльності
– Спори щодо авторського права і суміжних прав
15. Інтернет доменне ім’я, що включає в себе:
-Реєстрація та купівля доменного імені
– Інтернет моніторинг порушень
– Суперечки по доменних іменах
16. Захист медіаконтенту , що включає в себе:
– Правовий супровід телепродукції – і кіноіндустрії
– Захист контенту на просторах інтернету, виявлення і вилучення незаконного використання і поширення об’єктів авторського права
– Допомога в проходженні реєстрації прав власності на використання торгових марок, промислових зразків, фірмових найменувань, літературних і / або художніх творів, інших інтелектуальних винаходів
– Правовий супровід роботи ЗМІ, проведення комплексного аудиту функціонування ресурсу, складання редакційних договорів
– Захист прав композиторів, музикантів і виконавців

А також:

• Реєстрація та захист географічних позначень
• Реєстрація та захист компонування (топографії) інтегральних мікросхем
• Захист прав селекціонерів
• Захист прав на комерційне (фірмове) найменування та комерційну таємницю
• Захист честі, гідності і ділової репутації клієнтів .
Реєстрація в митному реєстрі
Орган, що веде реєстр: структурний підрозділ Державної митної служби України.

Порядок здійснення реєстрації :

1. Подача заяви.
Для включення об’єкта права інтелектуальної власності до реєстру правовласник Державної митної служби України подає заяву встановленої форми.

До заяви додаються:

– виписка з відповідного реєстру Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВУ) про реєстрацію в Україні ПІВ, яка засвідчує справжність акта про таку реєстрацію на дату подачі заяви із зазначенням терміну дії правової охорони або повідомлення ДСІВУ про дії в Україні правової охорони прав інтелектуальної власності на об’єкти, які мають міжнародну реєстрацію, або копія документа, що посвідчує майнові права інтелектуальної власності на сорти рослин в Державі ном реєстрі прав інтелектуальної власності на сорти рослин;
– для об’єктів авторського права і суміжних прав – документи і відомості, що підтверджують наявність зазначених прав;
– опис об’єкта ПОЛ і товарів, що містять його, який дозволяє митному органу ідентифікувати такий об’єкт ПОЛ і товари та визначити код товарів згідно з УКТЗЕД. При реєстрації запатентованих винаходів (корисних моделей) – опис способів і методів їх ідентифікації в конкретних товарах;
– зразки товарів, що містять об’єкт ПІВ, або їх фотографічне зображення.
2. Розгляд наданих документів.
Заява та додані до нього матеріали розглядаються спеціалізованим підрозділом в термін не більше 30 робочих днів з дати подання заяви.
У разі відповідності поданих Заяви і матеріалів, що додаються до неї вимогам Порядку спеціалізований підрозділ здійснює реєстрацію відповідного об’єкта ПОЛ в митному реєстрі шляхом внесення інформації в електронному вигляді в ЄАІС Держмитслужби України.Про здійснення реєстрації об’єкта ПОЛ спеціалізований підрозділ не пізніше наступного дня письмово повідомляє правовласника, зазначивши при цьому дату реєстрації об’єкта ПІВ, його порядковий номер у митному реєстрі та строк, на якій зареєстрований об’єкта ПІВ.

У включення об’єкта ПОЛ до митного реєстру може бути відмовлено в разі:

1. неподання необхідних документів (матеріалів);
2. відсутності характерних ознак, які можуть бути проконтрольовані митними органами під час ідентифікації товарів, що містять об’єкти ПІВ, при їх переміщенні через митний кордон України або неможливості їх ідентифікації методами, запропонованими правовласником (неможливості ідентифікації об’єкта в конкретний товар);
3. невідповідності даних, зазначених у поданих заяві та матеріалах, які до неї додаються;
4. відсутність у заявника правових підстав для звернення до Заяви до Держмитслужби України та необхідного обсягу прав для здійснення дій, пов’язаних із захистом ПІВ.
У разі відмови заявник не позбавлений права повторно подати заяву.

Створення портфеля інтелектуальної власності

Портфель об’єктів інтелектуальної власності – це пакет патентів та інших охоронних документів.
Для формування портфеля об’єктів інтелектуальної власності можна використовувати ти два підходи.
Конструкційний підхід пов’язаний з особливостями конструкції вироби, тобто з об’єктами, які відносять до пристроїв.
Функціональний підхід враховує виконання дій з матеріальними об’єктами, тобто він відноситься до способу.
Технологічний підхід заснований на особливостях виробництва наукомісткої продукції. Підхід з позиції технологій, продажів і формування сегментів ринку пов’язаний із захистом продукції фірмовим найменуванням, товарним знаком або географічним зазначенням.

Портфель ОПІВ підприємства створюється в такій послідовності:

Перший етап. На підприємстві формують багато науково-технічних напрямків, повністю перекривають всі напрямки, використовуються в повному технологічному циклі створення великої кількості наукомістких виробів і виведення їх на товарний ринок.
Другий етап. Визначають сфери перетину науково-технічних напрямків, дублюються при створенні різних зразків техніки.
Третій етап. Оптимізують сформовані пакети патентів в межах загального портфеля ОПІВ, мінімізуючи кількість патентів за окремими науково-технічних напрямків .
Четвертий етап. Розробляють загальну стратегію формування портфеля ОПІВ. Її основне призначення – монополізація ряду конкурентних науково-технічних напрямків на ринку інноваційних товарів. Це дозволить створити умови для монополізації відповідного сегмента товарного ринку.
П’ятий етап. Формують портфель ОПІВ в рамках розробленої науково-технічної стратегії.

Реєстрація торгових марок

Орган, який здійснює реєстрацію торгових марок: Український інститут промислової ( Укрпатент ).
Хто може зареєструвати торгову марку?
Торгову марку може зареєструвати як фізична особа, так і юридична.
Термін реєстрації: приблизно від 16 до 19 місяців. Існує можливість скоротити цей термін, за умови сплати відповідного збору до 4-5 місяців.

На початковому етапі потрібно визначитися, для яких товарів або послуг даний знак буде використовуватися. Рекомендується провести пошук на схожість та тотожність, щоб уникнути відмови в реєстрації торгової марки на етапі реєстрації.
Що необхідно для реєстрації торгової марки?
Необхідно подати заявку в Укрпатент .

Заявка повинна містити:
– заяву про реєстрацію знака;
– зображення знака, що заявляється;
– перелік товарів і послуг, для яких заявник просить
зареєструвати знак, згрупованих за МКТП;
– документи, що додаються до заявки.
До заявки додаються такі документи:
– документ про оплату збору за подачу заявки, в тому числі
за експертизу, оформлений відповідно до вимог Положення про
порядок сплати зборів;
– копія попередньої заявки, засвідчена відомством країни
уявлення, якщо заявник бажає скористатися правом на пріоритет
згідно з пунктом 1 статті 9 Закону (3689 -12);
– документ, що підтверджує показ експонатів з використанням
заявленого знака на офіційній або на офіційно визнаній міжнародній
виставці, якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету відповідно до
з пунктом 2 статті 9 Закону;
– довіреність на ім’я представника, якщо заявка подається
через такого;
– документи, що підтверджують право заявника на використання
в заявленому позначенні елементів, про які йдеться в пункті 1
статті 6 Закону (3689 -12);
– статут колективного знака, якщо заявником є ​​об’єднання
осіб, які займаються виробництвом товарів або наданням послуг з
загальними характерними ознаками, а заявку подано до набуття
в силу Закону і діловодство за нею не завершено на 1 липня
1994 року.

Подати заявку можна до Відомства на адресу Укрпатенту в письмовому вигляді.
За дорученням заявника заявка може бути надана представником.
Заявка складається українською мовою.
Заява підписується заявником.
Якщо заявником є ​​юридична особа, заява підписується особою,
що має на це право, додається літерна розшифровка підпису і вказується посада. Підпис скріплюється печаткою.
Якщо заявка подається через представника у справах інтелектуальної власності, останній має право підпису замість
заявника.

У цій графі проставляється також дата підпису.

Вимоги до зображення, що заявляється на реєстрацію в якості
знак:
Зображення знака, що заявляється на реєстрацію, подається в
вигляді фотокопії або друкарського відбитка розміром 8 х 8 см.
Якщо заявляється об’ємний знак, його фотокопія подається у
такому ракурсі, який дає можливість уявити весь об’єкт в цілому.
Крім того, додатково подаються зображення всіх необхідних проекцій
позначення, які дають можливість мати вичерпне уявлення про знак.
Якщо в якості знака заявляється етикетка, вона подається як зображення знака, за умови, що її розмір не перевищує 14 х 14 см.
Фотокопії або друкарські відбитки повинні бути контрастними, чіткими і повинні подаватися в зазначеному під кодом (591) заяви кольорі або поєднанні кольорів.
На кожен кольоровий варіант знака подається окрема заявка.
Якщо на реєстрацію як знак заявляється звукове (світлове) позначення, то таке позначення надається у вигляді фонограми (відеозапису) на ауді о-, відеокасеті. Якщо як знак заявляється виключно колір або поєднання кольорів, подається необхідна кількість відбитків з поверхнею, на яку нанесено заявлений на реєстрацію колір або поєднання кольорів.
Зазначені знаки реєструються Відомством при наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації щодо їх реєстрації.
Якщо словесний знак мул і його частина не мають смислового значення, то вказується спосіб його утворення, наприклад, початкові склади декількох слів, абревіатура, вигадане слово тощо.
Якщо словесне позначення не поширене в українській мові
(Наприклад, спеціальний термін, застаріле слово), то зазначається його значення.

Якщо словесний знак чи його частина подаються іноземною мовою, то для знаків, що мають смислове значення, необхідно додати його переклад українською мовою і транслітерацію літерами українського алфавіту.
Якщо на реєстрацію заявляється звукове знак, то вказується вид звуку (музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження та інше).
Для позначення, в якому використовується музичний твір, в описі наводиться його нотний запис.
Якщо на реєстрацію заявляється світловий знак, то наводиться характеристика світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші особливості.
Якщо знак заявляється виключно колір або поєднання кольорів, то до заявки можуть додаватися приклади їх використання.
До заявки додається документ, що підтверджує сплату збору за подачу заявки, в тому числі за експертизу, оформлений відповідно до Положення про порядок сплати зборів. Зазначений документ подається разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.

Оформлення документів заявки

1. документи потрібно оформити так, щоб їх можна було зберігати тривалий час і безпосередньо відтворювати в необхідній кількості: кожен документ повинен бути на окремому аркуші, а все листи заявки нумеруються послідовно арабськими цифрами наскрізною нумерацією.
2. Заява та додані до нього документи подаються в одному примірнику.
3. Якщо знак заявляється на реєстрацію в чорно-білому виконанні, зображення знака подається в п’яти примірниках.
4. Якщо знак заявляється на реєстрацію в кольоровому виконанні – зображення знака подається в десяти примірниках.
5. Перелік товарів і / або послуг, для яких заявлено знак на реєстрацію, наводиться на окремому аркуші, якщо немає можливості розмістити перелік у розділі заяви під кодом (511).

Далі відбувається експертиза заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг

Експертиза заявки складається з наступних етапів:
1. дати подання заявки;
2. експертиза заявки за формальними ознаками;
3. експертиза заявки по суті позначення, заявлено на реєстрацію як знак.

1.Установленіе дати подання заявки
Заявками, які надійшли в Укрпатент , надається реєстраційний номер.
УВАГА! Зареєстрована заявка і оплачений за її подачу збір поверненню не підлягають.
Для встановлення дати заявки повинні містити:
– клопотання про реєстрацію знака, викладене українською мовою у довільній формі;
– відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;
– зображення знака, що заявляється на реєстрацію;
– перелік товарів і послуг.
Якщо заявка не відповідає цим вимогам, заявнику протягом місяця від дати надходження матеріалів заявки надсилається повідомленням про необхідність надання виправлених або відсутніх матеріалів.

Експертиза заявки за формальними ознаками
Перевіряється наявність:
а) заяви про реєстрацію знака;
б) вказівка ​​в заяві повного імені або найменування
заявника, його адреси;
в) зображення знака, що заявляється на реєстрацію;
г) переліку товарів і / або послуг, згрупованих за класами
МКТП;
г) необхідних відомостей про представника в разі наявності
такого;
д) копії попередньої (попередніх) заявки (заявок), якщо
заявник бажає скористатися правом на пріоритет згідно з пунктом 1
статті 9 Закону (3689 -12);
е) документа, що підтверджує показ експонатів з використанням
заявленого знака на офіційній або на офіційно визнаній міжнародній
виставці, якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету
відповідно до пункту 2 статті 9 Закону;
є) документа про сплату збору за подання заявки, в тому числі
за експертизу;
ж) довіреності, виданої представнику;
з) перекладу документів або витягів з них, необхідних для
проведення експертизи, які додаються до заявки, якщо вони подані
не українською мовою.
Експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на
реєстрацію як знак
Завданням експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, відповідно до пункту 7 статті 10 Закону, є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони.
Експертиза заявки по суті складається з перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони.

Пройшовши перевірку приймається рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг. Реєстрація та публікація здійснюється відомством протягом трьох місяців від дати надходження документа про сплату збору в Відомства.

Патент
Ви розробили винахід і хочете його запатентувати, закріпити авторство Вам необхідно отримати патент.
Патент на винахід – це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід.
Для того, щоб отримати патент необхідно проти наступні етапи:
I. Патентний пошук;
II. Оформлення і подача заявки;
III. Формальна експертиза заявки;
IV. Кваліфікаційна експертиза;
V. Державна реєстрація та видача патенту;

I Патентний пошук
Патентний пошук – це важливий етап патентування для попередньої перевірки відповідності заявленого об’єкта критеріям для отримання патенту з метою визначення новизни технічного рішення.
Патентний пошук дозволить:
• дослідити рівень техніки по відношенню до об’єкта, що заявляється;
• інімізувати ризик, пов’язаний з можливим дублюванням вже існуючих технічних рішень на початковому етапі розробки потенційного об’єкта патентування, тим самим визначивши відповідність об’єкта патентування таким критерієм як патентоспроможності;
• отримати інформацію про технічні рішень або технологій;
• виявити порушення прав патентовласників на об’єкти промислової власності;
• проаналізувати умови безперешкодної реалізації продукції на ринку даної країни / країн і виключити порушення прав третіх осіб, що володіють патентами, що діють на території цих країн;
• розробити маркетингову стратегію для визначення найбільш перспективних напрямків діяльності, виявити потенційних конкурентів, визначити напрямки їх діяльності і вибрати свою ринкову нішу;
• вивчити тенденції розвитку певного виду техніки.

II . Оформлення і подача заявки
Заявка повинна містити:
1) заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель);
2) опис винаходу (корисної моделі);
3) формулу винаходу;
4) креслення (якщо на них є посилання в описі)
5) реферат
Вимоги до документів:
1. документи подаються в трьох примірниках;
2. всі документи до заявки слід оформити таким чином, щоб можна було зберігати їх тривалий час;
3. документи заявки друкуються на аркушах білого паперу форматом 210 X 297 мм.
4. Кожен документ заявки починають на окремому аркуші, при цьому другий і наступні аркуші нумеруються арабськими цифрами;
5. Кожен лист використовується з одного боку з розташуванням рядків паралельно меншому боку аркуша.
Мінімальний розмір полів аркушів опису, формули, реферату
становить, мм:
– ліве – 25;
– верхнє – 20;
– праве і нижнє – 20.
Креслення виконують на аркушах білого паперу форматом
210 х 297 мм.
Мінімальний розмір полів аркушів креслень становить, мм:
– ліве – 25;
– верхнє – 25;
– праве – 10;
– нижня – 15.
6. документи друкуються шрифтом чорного кольору; текст опису, формули винаходу (корисної моделі) і реферату друкують через два інтервали або 1,5 інтервалу при комп’ютерному наборі з висотою літер 2,1 мм;
7. латинські назви, латинські і грецькі літери, графічні символи і хімічні формули допускається вписувати чорнилом, пастою або тушшю чорного кольору;
8. бібліографічні дані джерел інформації в документах заявки вказуються таким чином, щоб можна було знайти це джерело інформації;
9. заявка складається українською мовою;
10. матеріали заявки не повинні містити висловів, креслень, малюнків, фотографій, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі;
11. У формулі, описі, рефераті і пояснювальних матеріалах до опису використовують, як правило, стандартизовані терміни і скорочення;
12. Всі умовні позначення потрібно розшифровувати

Заявку можна подати особисто або відправити на адресу Укрпатенту .
За подання заявки сплачується збір.
III . формальна експертиза
Після того як ви подали заявку, вона проходить формальну експертизу.
Тривалість експертизи від 2 до 4 місяців. В ході проведення експертизи перевіряється відповідність заявки формальним вимогам, а саме: наявність у заявці повного комплекту необхідних документів і правильність їх оформлення.
Якщо матеріали заявки відповідають все вимогам заявнику надсилається повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи.
IV Кваліфікаційна експертиза
Експертиза проводиться Патентнимвідомством тільки після того як отримає відповідне клопотання та сплати відповідного збору.
Клопотання про проведення експертизи повинно бути подано протягом трьох років від дати подання заявки.
Під час проведення кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності (новизні , винахідницькому рівню, промисловій придатності).
В ході проведення експертизи Патентне відомство може направляти заявнику запити про надання додаткових матеріалів. Від своєчасності і повноти відповідей на запити експертизи залежить те, як скоро рішення про видачу патенту буде прийнято.
V Державна реєстрація та видача патенту
Якщо винахід відповідає вимогам патентоспроможності то Патентне відомство приймає рішення про видачу патенту, то мито за видачу та збір за публікацію патенту повинні бути сплачені протягом 3 місяців від дати одержання заявником цього рішення.
На підставі цього рішення і надання в Відомство клопотання і документів, що підтверджують сплату встановленого мита за видачу і збору за публікацію, здійснюється державна реєстрація патенту. Після чого протягом 1 місяця присвоюється номер патенту і публікуються відомості про його видачу. Оригінал патенту видається протягом 1-2 місяців після публікації.

Авторське право

Авторське право також охороняється законом. Одним з засобів охорони авторського права є його реєстрація .
Існує кілька видів реєстрації :
• Реєстрація авторського права на твір ;
• Реєстрація авторського права на службове твір ;
• Реєстрація договорів , що стосуються права автора на твір .
Реєстрація авторського права на твір
Для того, щоб зареєструвати авторське право на твір необхідно подати заявку.
Заявка повинна містити :
1. заяву , викладене на українському мовою , яке складається з формі , затвердженої Мінекономіки ;
2. примірник твору ( оприлюднений чи НЕ оприлюднене ) в матеріальній формі ;
3. документ, який свідчить про факт і дату оприлюднення ;
4. документ про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права на твір або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору ;
5. документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва . Зазначений документ подається в Мінекономіки після отримання заявником рішення про реєстрацію авторського права на твір ;
6. довіреність , оформлену в установленому порядку , якщо заявка від імені автора або його спадкоємця подається довіреною особою , або копію довіреності , посвідченої в відповідно з законодавством ;
7. документ, що засвідчує перехід по спадку майнового права автора ( якщо заявка подається спадкоємцем автора);
Заява підписується автором або особою , яка має авторське право.
Якщо твір створено в співавторстві , то в заяві вказується Прізвище , Ім’я , по батькові кожного автора. Відносини між ними визначаються укладеними між ними угодою .
Документи , що додаються до заяви повинні бути оформлені таким чином, щоб їх можна було копіювати і зберігати в протягом дії авторського права.
Відповідальність за достовірність даних несе автор або особа , яка має авторське право.

Вимоги до оформлення матеріалів твори
1. літературні письмові твори (оприлюднений чи неопублікований) – в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;
2. усні твори – в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії чи у вигляді звукозапису;
3. комп’ютерні програми – у вигляді вихідного тексту (фрагментів вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації. Заявник самостійно вирішує, які фрагменти вихідного тексту комп’ютерної програми передати на зберігання, і має право вилучати з поданих фрагментів вихідного тексту місця, які, на його думку, не слід висвітлювати;
4. музичні твори з текстом і без тексту – у вигляді нотного запису або звукозапису, а тексту друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;
5. драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки, а також сценічні обробки літературних письмових творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу – у вигляді відеозапису, малюнків або в друкованому вигляді на мові оригіналу на паперовому або електронному носії;
6. аудіовізуальні твори – подається довідка державного підприємства “Національний центр Олександра Довженка” про передані на зберігання оригінали творів (вихідні матеріали і відеозаписи) та копії (на кіноплівці або відеоносіях), що вимагають спеціальних умов зберігання.
Наступним етапом є розгляд , представленої Вами заявки Міністерством економіки України .
Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію авторського права здійснюється в протягом місяця .
Мінекономіки проводить експертизу , в разі необхідності направляє запити про надання додаткових документів .
Якщо заявка відповідає всім вимогам , заявнику надсилається відповідне рішення про реєстрацію .
Тоді заявник має право в тримісячний термін з дня отримання рішення про реєстрацію авторського права на твір подати в Мінекономіки документ, що підтверджує сплату державного мита за видачу свідоцтва або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва .

Наступним етапом є реєстрація .
Після того, як Мінекономіки прийняло рішення про реєстрацію авторського права на твір та сплати державної мита відбувається реєстрація авторського права.
Вносяться відомості в Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір . Порядок ведення зазначеного реєстру визначається Мінекономіки .
Запис про реєстрацію авторського права на твір , яке заноситься в Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір , містить такі відомості :

 • номер заявки на реєстрацію авторського права на твір ;
 • дату подачі заявки на реєстрацію авторського права на твір ;
 • номер реєстрації авторського права, який є номером свідоцтва ;
 • дату реєстрації авторського права на твір ;
 • дату публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер офіційного бюлетеня ;
 • відомості про сфері творчої діяльності , до якої відноситься твір ;
 • об’єкт авторського права, до якого відноситься твір , відповідно до статті 8 Закону ;
 • вид і повне назва твору ( скорочена , якщо таке є );
 • альтернативне назва твору (при наявності );
 • дані про походження твору (оригінал, чи оригінал);
 • дані про створення твору (за службовим завданням , за договором, по власній ініціативі );
 • прізвище , ім’я та по батькові автора ( авторів ) твору , дату його ( їх ) народження , повний поштову адресу;
 • дані про те, як автор буде згадуватися в офіційних публікаціях Мінекономіки ( під власним ім’ям , анонімно або під псевдонімом );
 • вихідні дані оприлюдненого твору (при наявності ).

Далі відбувається видача свідоцтва .
Видача свідоцтва здійснюється Мінекономіки в місячний термін від дати реєстрації .
Видача рішення про реєстрацію договору , який стосується права автора на твір , здійснюється Мінекономіки в місячний термін від дати державної реєстрації договору , який стосується права автора на твір . Рішення про реєстрацію договору , який стосується права автора на твір , видається безпосередньо заявнику або надсилається за адресою, вказаною в заяві .

Якщо у Вас залишилися питання звертайтеся до Адвокатського об’єднання «Максимальний захист» в будь-який зручний спосіб:

 • Зателефонувати за номером : 097-888-99-77
 • Звернувшись і поспілкувавшись особисто з адвокатом за адресою : місто Київ, вул . В. Сосюри 5, офіс 304
 • Написавши лист на електронну пошту : mzahyst@gmail.com
 • Знайшовши нас в Facebook : facebook.com/mzahyst