fbpx

Зв'язатися з нами

Охорона праці

oxrana

Охорона праці

Охорона праці стосується як працівника, так і роботодавця.
Створюючи підприємство, установу, організацію Ви не задумуєтесь про наслідки нещасного випадку або аварії, що може статися.
Нажаль, на сьогоднішній день, лише після настання таких випадків керівники звертають увагу і займаються організацією служби охорони праці та розробкою документації з охорони праці.
Ваше підприємство має працювало в безпечних умовах,  документація відповідати чинним нормам Закону.

Адвокатське об’єднання «Максимальний захист» надає послуги з охорони праці:

 • відповідь на запитання – безкоштовно;
 • проведення консультації особисто – від 500 грн;
 • надання повного пакету послуг – від 5000 грн;

У сфері охорони праці ми надаємо наступні види послуг:

 1. Розробка проектів усіх необхідних документів:
  • Наказів
  • Положень
  • Інструкцій
  • Правил
  • Графіків
  • Журналів
  • Протоколів
  • Планів
 1. Приведення у відповідність до норм чинного законодавства документації з охорони праці;
 2. Проводимо ревізію за кількістю та якістю наявних документів необхідних на підприємстві в галузі охорони праці, ревізії з питань техніки безпеки, промислової санітарії, пожежної безпеки та адаптації їх до чинного законодавства
 3. Послуги в організації та реєстрації служб охорони праці на підприємствах;
 4. Аналіз умов праці на конкретному робочому місці
 5. Визначення необхідності створення власної служби з охорони праці, документальний супровід створення такої служби
 6. Надання рекомендацій з питань атестації робочих місць
 7. Консультації по розробці програм для проведення атестацій співробітників підприємств;
 8. Допомога в організації юридичного супроводу охорони праці на підприємстві
 9. Юридичне консультування з питань охорони праці
 10. Представлення інтересів у державних органах
 11. Допомога в підготовці до перевірки інспекцією з охорони праці, її супровід і (при необхідності) оскарження результатів перевірки

Орієнтовний перелік документації, що повинна бути на підприємстві, установі, організації:

 1. Положення про систему управління охороною праці (СУОП)
 2. Журнал обліку вступних інструктажів
 3. Програма вступного інструктажу

Програма повинна враховувати специфіку підприємства. Примірний зміст програми вступного інструктажу:

 1. Загальні відомості про підприємство, характерні особливості виробництва.
 2. Основні положення чинного законодавства про охорону праці.
  • Трудовий договір, робочий час і час відпочинку, охорона праці жінок і осіб молодше за 21 рік. Пільги і компенсації за шкідливі умови праці, передбачені законодавством, а також ті. які передбачені додатково в колективних договорах
  • Правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідальність за їх порушення. Порядок усунення від виконання роботи.
  • Організація роботи по охороні праці на підприємстві. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.
 1. Загальні правила поведінки для працюючих на території підприємства, а також правила поведінки у виробничих і допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів, служб, допоміжних приміщень.
 2. Небезпечні і шкідливі виробничі чинники, характерні для даного виробництва. Методи і засоби попередження нещасних випадків і професійних захворювань: засоби колективного захисту, плакати, знаки безпеки, сигналізації. Основні вимоги по попередженню електротравматизму.
 3. Основні вимоги виробничої санітарії і особистої гігієни.
 4. Засоби індивідуального захисту. Порядок і норми видачі 313, терміни носіння.
 5. Обставини і причини окремих характерних нещасних випадків, аварій, що відбулися на підприємстві і інших аналогічних виробництвах через порушення вимог охорони прані.
 6. Порядок розслідування і оформлення документів про нещасні випадки і професійні захворювання на виробництві.
 7. Пожежна безпека. Способи і засоби запобігання пожеж, вибухів, аварій. Дії персоналу при їх виникненні.
 8. Перша допомога потерпілим. Дії працюючих при виникненні нещасного випадку на ділянці, в цеху
 9. Перелік виробництв (і професій), при роботі в яких обов’язкове проходження медичних оглядів;
 10. Графік проведення періодичних медичних оглядів;
 11. Список працівників, зобов’язаних проходити періодичні медичні огляди
 12. Заключний акт за наслідками періодичного медичного огляду;
 13. Перелік спеціального одягу, спеціального взуття і інших засобів індивідуального захисту, який безкоштовно видається на підприємстві;
 14. Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття
 15. Журнал реєстрації повторних інструктажів з охорони праці на робочому місці
 16. Програма первинного інструктажу
 17. Стажування
 18. Перелік професій і тривалість  стажування на робочому місці
 19. Перелік професій робочих, робота по яких вимагає проходження навчання і перевірки знань.
 20. Наказ про призначення комісії по перевірці знань охорони праці.
 21. Графік навчань і перевірки знань по охороні праці.
 22. Програми навчання робітників по охороні праці
 23. Програма навчання керівників і фахівців по охороні праці
 24. Екзаменаційні білети по охороні праці
 25. Протоколи засідання комісії по перевірці знань з охорони праці
 26. Посвідчення для посадових осіб та робітників
 27. Журнал видачі посвідчень по охороні праці

Його веде інженер по охороні праці, видача посвідчення проводиться під розпис

 1. Перелік  професій і видів робіт, по яких повинні бути розроблений інструкції
 2. Перелік діючих інструкцій по охороні праці
 3. Наказ по підприємству про розробку (перевидання, продовження терміну дії інструкції по охороні праці)
 4. Інструкції по охороні праці
 5. Посадові інструкції з розділом про обов’язки, працівників і відповідальність в області охорони праці
 6. Журнал обліку видачі інструкцій по охороні прані для працівників підрозділів підприємства
 7. Накази про призначення відповідальних осіб за виконання робіт підвищеної небезпеки
 8. Журнал реєстрації нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки

Зберігається на ділянці (в цеху). При перевірках слід перевіряти якість ведення журналу

 1. Перелік робіт підвищеної небезпеки, виконуваних за спеціальними правилами
 2. Перелік професій і нидів робіт, до яких пред’являються підвищені вимоги по безпеці праці
 3. Журнал реєстрації видачі документації по охороні праці
 4. Журнал реєстрації вхідної документації по охороні праці
 5. Заходи щодо охорони праці
 6. Планування роботи по охороні праці
 7. Положення про порядок проведення громадського контролю за забезпеченням безпеки праці
 8. Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві
 9. Акти про нещасні випадки на виробництві (Н-1).
 10. Повідомлення про наслідки нещасного випадку на виробництві
 11. Звіт про число днів непрацездатності у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю потерпілих при нещасних випадках
 12. Звіт про стан умов праці, пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах праці
 13. Наказ про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство
 14. Перелік посад ІТП і електротехнологічного персоналу, які повинні мати кваліфікаційну групу по електробезпеці
 15. Перелік професій і робочих місць, що вимагають присвоєння першої кваліфікаційної групи по електробезпеці
 16. Інструктаж неелектротехнічного персоналу на І групу.
 17. Наказ про створення комісії по перевірці знань електротехнічного персоналу
 18. Журнал перевірки знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
 19. Розпорядження про стажування на робочому місці
 20. Наказ про призначення відповідальної особи за технічний стан електро- (пневмо) інструменту і засобів малої механізації
 21. Наказ про затвердження списку осіб, яким дозволяється працювати з переносним електроінструментом
 22. Журнал обліку, перевірки та випробування переносного електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників
 23. Журнал перевірки і видачі електроінструменту
 24. Протоколи вимірювання опорів ізоляції електроустановок, апаратів, вторинних кіл і електропроводок до 1000 В
 25. Протоколи вимірювання опору заземлюючих пристроїв
 26. Паспорт на заземлюючий пристрій
 27. Журнал обліку і випробувань електрозахисних засобів
 28. Журнал приймання і огляду риштувань і помостів
 29. Накази по організації роботи автотранспортних засобів
 30. Накази про призначення відповідальних осіб по безпечній експлуатації вантажопідіймальних машин
 31. Наказ про допуск до роботи персоналу, обслуговуючого вантажопідіймальні машини
 32. Журнал обліку і періодичних оглядів вантажопідіймальних машин і механізмів.
 33. Журнал обліку і періодичних оглядів механізмів і агрегатів, не підконтрольних Держпраці
 34. Наказ про порядок проведення робіт поблизу ліній електропередачі
 35. Наказ на комісію по спостереженню за станом і експлуатацією будівель і споруд
 36. Паспорт на виробничу будівлю
 37. Технічний журнал по експлуатації будівлі (споруди)
 38. Акти за наслідками оглядів будівель і споруд
 39. Наказ на особу, відповідальне за газове господарство
 40. Комплект плакатів і знаків по безпеці праці Розпорядження по усуненню порушень правил охорони праці.

Якщо у Вас залишилися питання звертайтеся до Адвокатського об’єднання «Максимальний захист» в будь-який зручний спосіб:

 • Зателефонувати за номером : 097-888-99-77
 • Звернувшись і поспілкувавшись особисто з адвокатом за адресою : місто Київ, вул . В. Сосюри 5, офіс 304
 • Написавши лист на електронну пошту : mzahyst@gmail.com
 • Знайшовши нас в Facebook : facebook.com/mzahyst