fbpx

Зв'язатися з нами

Міграційне право

migration_uk

Міграційне право

Адвокатське об’єднання «Максимальний захист» надає послуги з міграційного права та має досить великий досвід роботи у даній галузі права.

Наша команда:

 • Надасть відповіді на запитання телефоном – безкоштовно.
 • Проведе консультацію особисто – від 500 грн.
 • Надасть повний комплекс послуг, пов’язаний з вирішенням Вашого питання .

Міграційним правом охоплюються такі проблеми як: еміграція, імміграція, внутрішню міграцію і тимчасове перебування особи за межами її місця проживання ( туристичні, ділові та інші поїздки).

Ми надаємо допомогу іноземним громадянам, особам без громадянства, громадянам України.

Для іноземних громадян та осіб без громадянства ми надаємо наступні види послуг:

 1. Допомога у поданні документів для оформлення додаткового захисту.
 2. Допомога у поданні документів для отримання дозволу на роботу.
 3. Допомога у поданні документів для набуття статусу громадянина України.
 4. Юридична допомога в оформленні та отриманні статусу біженця;
 5. Юридична допомога в оформленні та отриманні тимчасової посвідки.
 6. Юридична допомога в оформленні та отриманні постійної посвідки.
 7. Оскарження відмови Державної міграційної служби України в суді.
 8. Допомога у зібранні та поданні документів до Вищих навчальних закладів для навчання.
 9. Супровід під час проходження співбесіди в Державній міграційній службі.
 10. Допомога при затриманні та видворенні з країни.
 11. Допомога при екстрадиції, видворенні з України.
 12. Направлення запитів та перевірка особи на предмет розшуку в базах Інтерпол та Європол.

Громадянам України ми надаємо наступні послуги:

 1. Допомога в оформленні дитячого проїзного документа для виїзду за кордон.
 2. Допомога із «вписанням» неповнолітньої дитини у закордонний паспорт одного з батьків.

Також ми надаємо послуги:

 1. Допомога з оформленням статусу податкового резидента України.
 2. Допомога з оформленням страхового полісу про отримання екстреної медичної допомоги.
 3. Допомога з реєстрацією бізнесу іноземних компаній в Україні.
 4. Допомога в реєстрації іноземцем автомобіля в Україні.

Отримання статусу громадянина України

Набути статус громадянина України можливо:

 1. за народженням;
 2. за територіальним походженням;
 3. внаслідок прийняття до громадянства;
 4. внаслідок поновлення у громадянстві;
 5. внаслідок усиновлення;
 6. внаслідок встановлення над особою опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу чи сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя;
 7. внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
 8. у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
 9. внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства;
 10. за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Прийняття до громадянства

Іноземець або особа без громадянства може бути прийнятий до громадянства України.

Для того, щоб прийняли до громадянства України необхідно дотриматись наступних умов:

1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;

2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов’язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).

Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов’язання припинити громадянство (підданство) цих держав.

Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов’язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.

3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років.

Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті. Дворічний термін перебування у шлюбі з громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України “Про імміграцію”.

4) отримання дозволу на імміграцію.

5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);

6) наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.

Хто не приймається до громадянства України?

До громадянства України не приймається особа, яка:

1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;

2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;

3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.

Юридична допомога в оформленні та отриманні тимчасової посвідки

Хто може отримати посвідку на тимчасове проживання?

Право на отримання посвідки на проживання в України мають іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну:

 1. для працевлаштування;
 2. для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку;
 3. для проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій та за погодження з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації;
 4. для участі у діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав, зареєстрованих у встановленому порядку;
 5. для роботи в представництвах іноземних суб’єктах господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку;
 6. для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих у встановленому порядку;
 7. для  провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні в установленому порядку;
 8. для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації;
 9. та є засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, та розмір частки власності яких або іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером) якої такі іноземці або особи без громадянства є, у статутному капіталі української юридичної особи становить не менше 100 тис. євро за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на дату внесення іноземної інвестиції;
 10. з метою навчання;
 11. з метою возз’єднання сім’ї з особами, які є громадянами України або які під час перебування на законних підставах на території України у окремо визначених випадках уклали шлюб з громадянами України;
 12. з метою возз’єднання сім’ї з окремо визначеними категоріями іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України;

Де можна отримати тимчасову посвідку?

Тимчасову посвідку на проживання можна отримати у Державній міграційній службі за місцем проживання.

Чи стягується плата?

Так.

Державне мито – 34 грн.

Вартість адміністративної послуги – 517 грн. (включаючи вартість бланка посвідки – 291,00 грн. (залежить від замовлення).

Адміністративний збір – 340 грн. (20 неоподатковувані мінімуми доходів громадян). Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

У який строк надається послуга?

Протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів, передбачених законодавством.

Необхідні документи.

Для оформлення посвідки іноземець або особа без громадянства подають:

1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D;

2) документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (у разі подання документів законним представником);

3) переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

4) дійсний поліс медичного страхування на весь строк дії посвідки;

5) документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати.

На який строк видається посвідка на тимчасове проживання?

Посвідка видається строком на один рік, крім окремих визначених законодавством випадків.

Так, іноземцям та особам без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування, посвідка видається на період роботи в Україні, який зазначається в дозволі на застосування праці.

Іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку, посвідка видається на строк реалізації проекту міжнародної технічної допомоги, який зазначається в реєстраційній картці проекту.

Іноземцям та особам без громадянства, які є засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, посвідка видається на два роки.

Іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, посвідка видається на період навчання, який визначається наказом закладу освіти про встановлення періодів навчання для іноземних студентів.

За яких обставин  можуть відмовити в отриманні посвідки?

Іноземцеві або особі без громадянства може бути відмовлено у наданні тимчасової посвідки на проживання, у разі, коли:

 1. іноземець або особа без громадянства мають посвідку чи посвідку на постійне проживання (крім випадків обміну посвідки), посвідчення біженця чи посвідчення особи, якій надано додатковий захист, які є дійсними на день звернення;
 2. іноземець або особа без громадянства перебувають на території України з порушенням встановленого строку перебування або щодо них діє невиконане рішення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в’їзду;
 3. дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану іноземцем або особою без громадянства інформацію;
 4. встановлено належність особи до громадянства України;
 5. за видачею посвідки звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень для її отримання;
 6. іноземцем або особою без громадянства подано не в повному обсязі або з порушенням строків, визначених пунктами 17 і 18 цього Порядку, документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідки;
 7. отримано від Національної поліції, СБУ, іншого державного органу інформацію про те, що дії іноземця або особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;
 8. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований чи не відповідає встановленому зразку, чи належить іншій особі, чи строк його дії закінчився;
 9. встановлено факт подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;
 10. виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи державних органів, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну;
 11. в інших випадках, передбачених законом.

Юридична допомога в оформленні та отриманні постійної посвідки

Хто може отримати посвідку на постійне проживання?

Посвідка оформляється іноземцям або особам без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України та які:

 1. досягли 16-річного віку, – на підставі заяв-анкет, поданих ними особисто;
 2. не досягли 16-річного віку або визнані обмежено дієздатними чи недієздатними, – на підставі заяв-анкет одного з батьків (усиновлювачів), з ким проживають особи на підставі дозволу на імміграцію, опікунів, піклувальників.

Де можна отримати тимчасову посвідку?

Тимчасову посвідку на проживання можна отримати у Державній міграційній службі за місцем проживання.

Чи стягується плата?

Так.

Державне мито – 85,00 грн. (5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Послуга – 352,00 грн. Вартість бланку посвідки на постійне проживання з безконтактним електронним носієм – 291,00 грн. (залежить від замовлення).

Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

У який строк надається послуга?

Протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів, передбачених законодавством.

Необхідні документи.

 1. Паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України;
 2. Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника;
 3. Переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
 4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати;
 5. Копія рішення про надання дозволу на імміграцію або відповідно до категорії іноземців та осіб без громадянства інші документи
 6. Для іноземців або осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України «Про імміграцію» та мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку в Україні, — оригінал і копія паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про прописку або дійсна посвідка;
 7. Для іноземців або особами без громадянства, які змушені були залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Абхазія Грузії і прибули в Україну, а також їх повнолітніми дітьми, які прибули в Україну разом з ними до досягнення повноліття, — тимчасова довідка (або довідка, що підтверджує факт прибуття неповнолітнього разом з батьками), отримана після прибуття в Україну, та документ про підтвердження факту проживання в Україні не менш як п’ять років, видані територіальними органами ДМС;
 8. Для іноземців або особами без громадянства, які прибули в Україну дітьми-сиротами у зв’язку із збройними конфліктами в місцях їх постійного проживання і виховуються або виховувалися у державних дитячих закладах чи дитячих будинках сімейного типу або над якими встановлено чи було встановлено опіку або піклування громадян України, — документ, що підтверджує виховання в державному дитячому закладі чи дитячому будинку сімейного типу або встановлення опіки чи піклування;
 9. Заява-анкета для оформлення посвідки на постійне проживання;
 10. Для іноземцемців або особами без громадянства, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття такого рішення залишилися постійно проживати на її території, подається довідка про припинення громадянства України встановленого зразка, видана територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС.

За яких обставин  можуть відмовити в отриманні посвідки?

Подання документів не в повному обсязі або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства.

1) іноземець або особа без громадянства мають посвідку чи посвідку на тимчасове проживання (крім випадків обміну посвідки або оформлення посвідки іноземцю або особі без громадянства, які тимчасово проживали на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання), посвідчення біженця чи посвідчення особи, якій надано додатковий захист, які є дійсними на день звернення;

2) іноземець або особа без громадянства перебувають на території України з порушенням встановленого строку перебування або щодо них діє невиконане рішення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в’їзду;

3) дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану іноземцем або особою без громадянства інформацію;

4) установлено належність особи до громадянства України;

5) за видачею посвідки звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень для її отримання;

6) іноземцем або особою без громадянства подано не в повному обсязі або з порушенням строків, визначених пунктами 17 і 18 Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2018 № 321, документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідки;

7) отримано від Національної поліції, СБУ, іншого державного органу інформацію про те, що дії іноземця та особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;

8) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі або строк його дії закінчився;

9) встановлено факт подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей, підроблених документів або встановлено факт скасування наданого їм дозволу на імміграцію;

10) виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи державних органів, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну; в інших випадках, передбачених законом.

Рішення про відмову у видачі документа може бути оскаржено особою в адміністративному ПОРЯДКУ або до суду. 

Допомога в оформленні дитячого проїзного документа для виїзду за кордон

Неповнолітні діти можуть перетинати межі України за допомогою:

 1. закордонного паспорту,

2.проїзного документу або за закордонним паспортом батьків (з внесеними даними про дитину).

Закордонний паспорт для дитини як і де оформити?

Для того, щоб отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби.

Документи, які потрібно подати для отримання закордонного паспорта:

 1. дві глянцеві фотографії дитини 3,5 на 4,5 см і одне фото 10 на 15 см – для сканування зображення; (якщо дитині більше 12 років, то він повинен бути присутнім при оформленні та видачі закордонного паспорта – тоді його там же і сфотографують, тому в цьому випадку робити фото самостійно не знадобиться.
 2. Ідентифікаційний код – якщо дитині виповнилось 14 років;
 3. Свідоцтво про народження та ксерокопію свідоцтва;
 4. заява-анкета одного з батьків – для неповнолітньої дитини до 16 років (як правило, оформляється на місці, якщо ви користуєтеся послугами посередників, то знадобиться нотаріально завірений примірник від одного або двох батьків);
 5. паспорт громадянина України одного з батьків та копія
 6. квитанція про сплату адміністративного збору.

Для дітей, які живуть лише з одним батьком, список документів, які потрібно подати для отримання закордонного паспорта, збільшується – потрібно буде підтвердити документально :

згода другого з батьків на виготовлення закордонного паспорта, або відсутність другого з батьків.

Для цього вам знадобиться довідка про реєстрацію проживання дитини разом з батьком, який подає на закордонний паспорт; свідоцтво про смерть другого з батьків або рішення суду про позбавлення його батьківських прав, визнання його безвісно зниклим / недієздатним, або виписка з Держреєстру актів цивільного стану в народженні з зазначеними відомостями про батька «зі слів матері».

Термін виготовлення.

Терміни виготовлення залежать від ціни та мети поїздки:

 • загальний порядок: до 20 робочих днів;
 • термінова процедура: до 7 робочих днів;
 • екстрений порядок, пов’язаний з необхідністю лікування, виїзд особи, що супроводжує тяжко хворого, смертю родича, що проживає за кордоном: до 3 робочих днів.

Термін дії дитячого закордонного паспорта.

Термін дії дитячого закордонного паспорта становить 4 роки.

Особи, яким виповнилось 16 років, можуть оформлювати закордонний біометричний паспорт, який буде дійсним протягом 10 років. Нагадуємо, що після цього терміну необхідно буде виробити новий документ, адже продовжити закордонний паспорт в Україні віднедавна стало неможливим.

Якщо у Вас залишилися питання звертайтеся до Адвокатського об’єднання «Максимальний захист» в будь-який зручний спосіб:

 • Зателефонувати за номером : 097-888-99-77
 • Звернувшись і поспілкувавшись особисто з адвокатом за адресою : місто Київ, вул . В. Сосюри 5, офіс 304
 • Написавши лист на електронну пошту : mzahyst@gmail.com
 • Знайшовши нас в Facebook : facebook.com/mzahyst