fbpx

Зв'язатися з нами

Ліцензійні послуги

lichenziyni poslugy_uk

Ліцензійні послуги

Ви вирішили займатися певною господарською діяльністю, однак зіткнулися з питанням як отримати ліцензію.
Взагалі що таке ліцензія і для чого вона потрібна?
Ліцензія на мові закону – це право суб’єкта господарювання на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
Тобто ліцензія необхідна для законно здійснення Вашої господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Отримавши, яку Ви спокійно ведете свій бізнес.

Ліцензуванню підлягають:

 1. банківська діяльність, діяльність з надання фінансових послуг та інша діяльність, ліцензування якої здійснює Національний банк України відповідно до закону;
 2. надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів);
 3. професійна діяльність на ринку цінних паперів, що ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”
 4. діяльність в галузі телебачення і радіомовлення, яка ліцензується відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення”
 5. діяльність в сфері електроенергетики, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про ринок електричної енергії”, і діяльність у сфері використання ядерної енергії, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”
 6. освітня діяльність, що ліцензується з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами у сфері освіти;
 7. виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим і зерновим дистилятом, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами і паливом, зберігання палива, що ліцензується відповідно до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і палива “
 8. надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України;
 9. будівництво об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об’єктів з середніми (СС2) і значними (СС3) наслідками, за переліком видів робіт, визначається Кабінетом Міністрів України, з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”
 10. виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) – з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про лікарські засоби”
 11. виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
 12. виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України;
 13. надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України;
 14. виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, звернення з небезпечними відходами. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання освічених їм небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами;
 15. медична практика;
 16. діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України;
 17. ветеринарна практика;
 18. випуск і проведення лотерей;
 19. туроператорська діяльність;
 20. посередництво в працевлаштуванні за кордоном;
 21. промисловий вилов водних біоресурсів за межами юрисдикції України;
 22. культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, – з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і пре курсори “
 23. діяльність, пов’язана з розробкою, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (критерії приналежності та перелік технічних засобів негласного отримання інформації визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Служби безпеки України);
 24. перевезення пасажирів, небезпечних вантажів і небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним і повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
 25. перевезення пасажирів, небезпечних вантажів і небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним і повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
 26. ранспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом;
 27. діяльність на ринку природного газу, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про ринок природного газу”;
 28. централізоване водопостачання та централізоване водовідведення;

29.проізводство теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

 1. охоронна діяльність;
 2. переробки побутових відходів;
 3. захоронення побутових відходів;
 4. виробництво ветеринарних препаратів.

Ми допоможемо Вам отримати ліцензію на:

Вид ліцензіїЦіна
Медична практикавід 6 000 грн.
Діяльність аптекивід 6 000 грн.
Реєстрація лікарських засобіввід 7 000 грн.
Дозвіл роздрібної торгівлі алкогольними напоямивід 2 500 грн.
Дозвіл роздрібної торгівлі тютюновими виробамивід 2 500 грн.
БудівництвоВід 1000 грн.
Введення в експлуатацію об’єкта нерухомостівід 3 000 грн.
Ведення діяльності з небезпечними відходамивід 3 000 грн.
Видобуток корисних копалинвід 3 000 грн.
перевезеннявід 3 000 грн.
Дозвіл на проведення тур операторської діяльностівід 3 000 грн.
Посередництво в сфері працевлаштування за кордономвід 6 000 грн.
Охоронна діяльністьвід 10 000 грн.
Ведення ветеринарної практикивід 5 000 грн.

Що ми зробимо?

  • Підготуємо і подамо необхідні документи для отримання ліцензії;
  • Складемо і правомірно подамо заяву про отримання ліцензії;
  • Уявімо необхідний пакет документів до відповідних органів;
  • Контроль за прийняттям органами відповідного рішення;
  • Вивчення можливих ризиків і їх мінімізація;

Отримання ліцензії на ведення медичної практики

Необхідні документи:
Заява про отримання ліцензії за певними ліцензійними умовами формі.

Заява повинна містити наступну інформацію:

 1. добувача ліцензії: для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код; для фізичної особи – підприємця – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), відомості про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не вказується фізичною особою, через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, – подається
 2. копія цієї позначки і згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Закону;
 3. вид господарської діяльності (повністю або частково), зазначений в ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на здійснення якого здобувач ліцензії має намір отримати ліцензію.

До заяви додаються:

 1. документи відповідно до ліцензійних умов;
 2. копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або його уповноваженого представника) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);
 3. опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох примірниках (у разі подання документів у паперовій формі).
 4. за підписом претендента ліцензії або уповноваженої ним особи відомості про стан матеріально-технічної бази
 5. наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня.

Заява про видачу ліцензії приймається за описом. Опис готується в 2-х примірниках. Один примірник залишається з документами, які подаються для отримання ліцензії, а другий – у заявника з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

Ліцензія на аптечну діяльність :

Необхідні документи:
1) заяву про отримання ліцензії, де ви вказуєте інформацію про СГ: юридична або фізична особа (найменування, ПІБ, паспортні дані, місце знаходження або місце проживання, банківські реквізити, ідентифікаційний код), а також вказуєте вид господарської діяльності, на який ви мета отримати ліцензію;
2) копії свідоцтва про держреєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
3) копії договору оренди приміщення або документи, що підтверджують його власність;
4) установчі документи організації;
5) відомість про існування матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу;
Зазначені документи приймаються за описом, потрібно скласти в 2-х примірниках.
Органом ліцензування виступає Міністерство охорони здоров’я.
 

Відмовити у видачі ліцензії Вам можуть наступного:

 1. помилкова інформація в наданих документах (після цієї відмови нову заяву можна подавати тільки через три місяці);
 2. господарська діяльність не відповідає виду ліцензійних умов (нова заява подається після усунення причин відмови).

Вимоги до приміщення аптеки .
Нежитлове окремо розташована будівля (вбудовано або прибудоване), яка ізольована від інших приміщень на першому поверсі з виходом з торгового залу (виняток, коли аптека розташована в лікувально – профілактичних закладах) загальною площею не менше:
– для міста 50 м2
– для селищ і СМТ: 40 м2
– для сіл 30 м2

ОБОВ’ЯЗКОВО:
обладнання для зберігання ліків: шафи, стелажі, холодильники, також засоби контролю за температурою, вологістю повітря в таких приміщеннях.

Правила прийому працівників:
Коли робота пов’язана з виробництвом лікарських засобів, тоді від працівника очікують мати відповідної спеціальної освіти:
а) диплом, встановленого державою зразка про фармацевтичну освіту;
б) сертифікат про присвоєння або підтвердження звання провізора загального профілю або провізора клінічного (для осіб, які закінчили вищий навчальний заклад після1992 року).
Ці правила не поширюються на фахівців аптечних складів або в аптечних баз, робота яких полягає в відборі, комплектації і упаковки фармзаказов. Вони повинні проходити регулярний медичний огляд.
Здійснення торгівлі лікарськими засобами можуть тільки, провізори-спеціалісти та молодші спеціалісти з спеціальною освітою (без цієї дії Ліцензійних умов – неможливі).
Допускаються до роботи фахівці які проходили навчання або спеціальну підготовку за межами України, тільки встановленим на це Порядком і затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.94 № 118-С.
Фахівці, які понад п’ять років не працювали по своїй спеціальності в сфері медицини, можуть бути допущені до виробництва, роздрібної або оптової торгівлі лікарськими засобами, тільки після відповідної перепідготовки.
Заміщати посади завідувачів аптеки (складу, бази), їх заступників – можуть працівники, які мають дипломи III-IV рівнів акредитації.
Для аптек (в селі) посаду завідувача і його заступника, можуть займати особи, які отримали дипломи I-II рівнів акредитації.
Заборонено займати завідувачів аптеки, аптечного складу або бази – за сумісництвом.
При прийомі на роботу працівники проходять медичний огляд, в подальшому це відбувається регулярно.
Підприємство на працівників, затверджує посадові інструкції (де вказуються основні функції, професійні знання, повноваження, їх компетенція в різних питаннях, і інші вимоги).

Реєстрація лікарських засобів
Державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу здійснює МОЗ на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів (реєстраційного досьє) на такий засіб та контролю його якості, проведених Державним фармакологічним центром МОЗ (далі – Центр) та Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення.
Вам необхідно підготувати заяву про реєстрацію лікарського засобу.

Заява повинна містити:

 • найменування та адреса заявника;
 • юридична адреса і адреса місця здійснення діяльності виробника лікарського засобу;
 • торгова назва, назва діючої речовини, синоніми;
 • форма випуску, повний склад лікарського засобу;
 • показання до застосування та протипоказання;
 • дозування, умови відпуску, повний склад лікарського засобу;
 • інформація про упаковку, дані щодо реєстрації лікарського засобу в інших країнах.

До заяви додаються такі документи:

 1. матеріали доклінічного вивчення і клінічного випробування лікарського засобу та результати експертизи цих матеріалів;
 2. фармакопейна стаття або матеріали щодо методів контролю якості лікарського засобу;
 3. проект технологічного регламенту або відомості про технологію виробництва лікарського засобу;
 4. зразки лікарського засобу та його упаковки;
 5. документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору.

Експертиза матеріалів, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 і 5 цього пункту, проводиться Центром, а матеріалів, зазначених у підпункті 3, – Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення. Висновки за результатами експертизи проекту технологічного регламенту або відомостей про технологію виробництва лікарського засобу ця Служба надсилає до Центру.
Порядок і термін проведення експертизи реєстраційних матеріалів, доклінічного вивчення та клінічного випробування лікарських засобів, а також матеріалів, зазначених у підпунктах 1 – 5 цього пункту, порядок адаптації до стандартів Європейського Союзу визначає МОЗ.
Наказом МОЗ про державну реєстрацію лікарського засобу затверджується фармакопейна стаття або методи контролю його якості, інструкція для медичного застосування, листок-вкладиш з інформацією для пацієнта, здійснюється погодження технологічного регламенту або технології виробництва, а також присвоюється реєстраційний номер, який вноситься до Державного реєстру лікарських засобів і міжвідомчої бази даних про зареєстровані в Україні лікарських засобів.
Після того як лікарський засіб буде зареєстровано, Центром в 10 – денний термін видається реєстраційне посвідчення із зазначенням строку протягом якого дозволяється застосування лікарського засобу в Україні.
Рішення про відмову в державній реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу приймається у разі, коли під час експертизи реєстраційних матеріалів не підтвердилися висновки щодо ефективності, безпечності та якості такого засобу.

Про прийняття зазначеного рішення МОЗ повідомляє заявника в письмовій формі в десятиденний термін.
Дозвіл роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Адміністративний збір.
Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями становить: 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться в місці торгівлі; а на території сіл і селищ, за винятком що знаходяться в межах території міст – 500 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться в місці торгівлі.

Ліцензійний орган : територіальний орган ДФС .
Необхідні документи:
Заява із зазначенням:
– виду господарської діяльності, на провадження якого суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію (імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами);
– перелік електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), що знаходяться в місці торгівлі;
– адреса місця торгівлі.
Документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа.
Документи подаються:
– уповноваженою особою заявника;
– надсилаються рекомендованим листом;
– особисто.
Видача ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами здійснюється тільки за умови фактичного надходження 1/4 частини встановленої річної плати за ліцензію до відповідного бюджету, яке перевіряється уповноваженою на видачу ліцензій особою на підставі поданої заявником копії платіжного доручення (з відміткою банку про сплату ) і довідки відповідного фінансового органу про фактичне надходження коштів до бюджету.
Таким чином ви подаєте заяву і платіжне доручення з відміткою банку про сплату 1/4 частини встановленої річної плати за ліцензію. До заяви необхідно додати довідку про фактичне надходження до бюджету плати за ліцензію.

ліцензія на будівельну діяльність
Орган ліцензування : Державна архітектурно-будівельна інспекція та її територіальні органи.
документи:
– Заява
– копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або його уповноваженого представника) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)
– опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох примірниках (у разі подання документів у паперовій формі).

До докумен подати можна:
– надіслати поштою з описом вкладення;
– навмисне;
– в електронній формі.
Документи, що складаються здобувачем ліцензії повинні бути викладені державною мовою і підписані претендентом ліцензії або іншим уповноваженим на це особою.
Якщо Ви подали документи не в повному обсязі, в них виявлено невідповідність вимогам законодавства або виявлені недостовірні відомості, орган ліцензування повертає їх заявникові разом з відповідним письмовим або в електронному вигляді повідомленням у десятиденний строк з дня надходження заяви про видачу ліцензії.
Орган ліцензування розглядає подану заяву і протягом 10 робочих днів з дня надходження надсилає матеріали до ліцензійної комісії.
Ліцензійна комісія розглядає протягом 10 робочих днів документи, з метою встановлення їх відповідності ліцензійним умовам та готує висновок.
Оформлення ліцензії здійснюється протягом трьох робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу ліцензії.

Введення в експлуатацію об’єкта нерухомості
Введення в експлуатацію об’єкта капітального будівництва
Щоб здійснити процедуру, необхідно:

 • отримати від підрядника підтвердження завершення робіт;
 • підписання акту виконаних робіт;
 • створення комісії для перевірки готовності будови до використання;
 • документи для введення в експлуатацію будівлі, потрібні:
 • право власності на землю;
 • схематичний план ділянки;
 • дозвіл на проведення будівництва;
 • акт готовності будівлі;
 • документ про дотримання техумов.

Подача заяви в ДАБК з додатками.
Як здійснити введення будівлі в експлуатацію, докладніше розглянемо нижче.
Першим кроком для отримання дозволу на введення в експлуатацію є топографічна зйомка. Робиться вона, щоб визначити розташування об’єкта і зібрати відомості для будівельного паспорта.
Другим кроком- ескіз наміри забудови. Цей документ буде потрібно мати обов’язково для оформлення будівельного паспорта.
Третім кроком – безпосереднє отримання будівельного паспорта. Розробляє його районний відділ архітектури. Це свого роду підтвердження намірів розпочати роботи. Для його виготовлення потрібні:

 • викопіювання з плану;
 • ескізний проект про наміри замовника
 • документи, що засвідчують право власності на земельну ділянку;
 • паспорт і довідка про присвоєння ІПН.

Четвертим кроком – отримання повідомлення про початок робіт. Після того, як у вас буде будівельний паспорт, потрібно повідомити ДАБК за встановленою формою про початок проведення робіт.
П’ятим кроком можна назвати виготовлення техпаспорта на об’єкт. Наші фахівці допоможуть виконати технічну інвентаризацію і виготовлять технічний паспорт на підставі отриманих даних.
На шостому кроци отримують поштову адресу нерухомості. Це проводиться у виконавчих комітетах місцевих органів влади.
Сьомий крок включає в себе реєстрацію декларації про готовність будови. Вона заповнюється після закінчення будівельних робіт і проведення інвентаризації. У ДАБК подається заповнена декларація про те, що об’єкт готовий до експлуатації. Може бути виданий акт введення в експлуатацію будівлі.
Заключним етапом стане реєстрація власності в Держреєстрі. Для проведення процедури необхідно надати в ЦНАП наступні документи: декларацію про готовність нерухомості, право власності на земельну ділянку, довідку про присвоєння адреси, копію паспорта та довідки про присвоєння ІПН.

За цією схемою може здійснюватися здача багатоквартирного будинку в експлуатацію, а також здача приватного будинку в експлуатацію.
Ведення діяльності з небезпечними відходами

Орган ліцензування : Мінекоенерго.
документи:

– Заява
– відомості за підписом претендента ліцензії про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;
– разом з копіями підтверджуючих документів, завіреними печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, що дають можливість її ідентифікувати;
– також копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на вказаний матеріально-технічну базу, завіреними печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства;
– відомості про наявність декларації безпеки і плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті (в разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки) в довільній формі;
– відомості за підписом претендента ліцензії про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для здійснення господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами, разом з копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на виробничі площі (приміщення)
– відомості про наявність документів дозвільного характеру
– перелік небезпечних відходів, на поводження з якими отримується ліцензія;
копії, завірені печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання: паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів);
реєстрової карти об’єкта оброблення та утилізації відходів за формою, встановленою Мінекоенерго;
технологічного регламенту.
Технічні вимоги:

 1. матеріально-технічна база (разом з документами, які дають можливість її ідентифікувати)
 2. власні або орендовані виробничі площі, приміщення, в тому числі схему розташування спеціально відведених, обладнаних місць (майданчики, складські приміщення) та споруд, обладнання для обробки, знешкодження, поховання, утилізації небезпечних відходів
 3. окреме приміщення для розміщення персоналу, що обслуговує зазначені об’єкти.
 4. Місця зберігання (майданчики і складські приміщення), виробничі приміщення повинні забезпечувати запобігання забрудненню відходами навколишнього природного середовища.
 5. На кожне місце чи об’єкт зберігання відходів у визначеному законодавством порядку складається спеціальний паспорт, в якому зазначаються найменування та код відходів (згідно з державним класифікатором відходів), їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики місця або об’єкта зберігання або видалення і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих місць чи об’єктів (у разі одночасної оренди двома і більше суб’єктами, що здійснюють господарську діяльність з обр ащенію з небезпечними відходами, складських приміщень, майданчиків і т. п. обов’язковою умовою є зазначення власника відходів та місць їх розташування).
 6. Розміщувати небезпечні відходи дозволено тільки в спеціально обладнаному місці або об’єкті. Проводити інші види діяльності, не пов’язані з небезпечними відходами на території, відведеній для їх розміщення, заборонено.
 7. Збір відходів забезпечується шляхом їх вилучення з місця або об’єкта освіти.
 8. Надзвичайно небезпечні відходи (I класу) збирають в герметичну жорстку закриту тару.
 9. Високонебезпечні відходи (II класу) збирають з урахуванням їх фізичного стану в поліетиленові мішки, пакети, бочки тощо, які запобігають поширенню шкідливих речовин в навколишнє природне середовище.
 10. Помірно небезпечні відходи (III класу) збирають у тару, яка забезпечує їх локалізацію, що дає можливість виконувати вантажно-розвантажувальні і транспортні роботи, виключає негативний вплив на здоров’я людей і поширення в навколишнє природне середовище шкідливих речовин.

Видобуток корисних копалин
Для отримання ліцензії на видобуток корисних копалин необхідно подати заяву.

Орган ліцензування: Державна служба геології та надр України.
Документи, які додаються:

 1. Нотаріально завірені копії статуту підприємства, установчого договору (за наявності), або державної реєстрації;
 2. Довідка про включення підприємства до Єдиного державного реєстру (ксерокопія);
 3. Документи, що підтверджують фінансову спроможність заявника (довідка про власний чи позичковий капітал, назви та інші реквізити банків, які фінансують заявника, завірені підписом і печаткою заявника, копії фінансового балансу підприємства за попередній або поточний рік)
 4. Відомості про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), підтверджені відповідним органом Державної податкової адміністрації;
 5. Пояснювальна записка від надрокористувача (завірена його підписом) з характеристикою об’єкта, хронологією геологорозвідувальних робіт проведених на родовищі, методом його розробки та обгрунтуванням необхідності використання надр.
 6. Техніко-економічні показники роботи підприємства за останні два роки (обсяг видобутку корисних копалин, собівартість сировини та готової продукції, відпускна ціна готової продукції, рентабельність джерело фінансування);

Для підприємства, яке н ачінают розробку місця

 1. програма робіт з введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів робіт, терміну їх виконання та фінансового забезпечення;
 2. Перелік технічних засобів, за допомогою яких буде здійснюватися розробка родовища (у формі довідки від надрокористувача).
 3. Перелік фахівців (із зазначенням даних про їх освіту), які будуть здійснювати геолого-маркшейдерська забезпечення гірничих робіт (для твердих корисних копалин), обслуговування свердловин і виконання режимних спостережень (для підземних вод) із зазначенням їх кваліфікації.
 4. Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр та її площа (для родовищ підземних

вод – координати свердловин).

 1. Залишкові запаси корисних копалин на початок поточного року за формами 5-гр, 6-гр, 7-гр, 8-гр

(Для родовищ, що розробляються).

 1. Хімічні та бактеріологічні аналізи води строком давності не більше 6 місяців (для родовищ підземних вод).
 2. Ксерокопія дозволу на спецводокористування, узгодженого з територіальним геологічним підприємством (для підприємств, що розробляють родовища підземних вод).
 3. Технологічна схема розробки родовища та проект зон санітарної охорони (для родовищ підземних вод).
 4. Протоколи Державної комісії України по запасах корисних копалин, Української технічної комісії по запасах корисних копалин, Центральної комісії УРСР по запасах корисних копалин, науково-технічних або технічних рад геологічних підприємств, якими затверджувалися запаси корисних копалин на ділянці надр в повному обсязі (копії, завірені підписом і печаткою заявника).
 5. Висновок Українського НДІ медичної реабілітації та курортології, технологічна схема розливу води (для родовищ мінеральних вод).
 6. Висновок Українського НДІ медичної реабілітації та курортології, технологічна схема розливу води (для родовищ мінеральних вод).
 7. Проект угоди на користування надрами.

Графічні матеріали:

 1. оглядова карта (масштаб не менше 1: 200 000)
 2. ситуаційний план (масштаб більше 1: 50000)
 3. план підрахунку запасів на топографічній основі з межами підрахункових категорій (А, В, С1, С2) запасів корисних копалин з контурами земельного та гірничого відводів (при їх наявності), контуром ліцензійної площі з цифровою нумерацією кутових точок, за якими наводяться географічні координати , а також з лініями геологічних розрізів;
 4. гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод);
 5. структурна карта (для родовищ нафти і газу);
 6. характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та з умовними позначеннями.

Ліцензія на автомобільне перевезення.
Орган ліцензування: Державна служба України з безпеки на транспорті.
Для отримання ліцензії необхідно подати заяву на отримання ліцензії.
документи:

 1. Відомості про наявність матеріально-технічної бази, що забезпечує виконання технологічних операції або договорів з суб’єктами господарювання, що надають послуги з виконання таких операцій;
 2. Копія договору про отримання послуг з технічного обслуговування і ремонту;
 3. Відомості про власні, орендованих, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби;
 4. Відомості про спеціальне обладнання транспортних засобів;
 5. Відомості про спеціальне обладнання транспортних засобів, що використовуються для перевезень пасажирів на таксі;
 6. Відомості про кваліфікацію персоналу автомобільного перевізника
 7. Опис документів, що додаються до заяви.

Подати документи можна:

 1. Навмисне;
 2. Поштовим відправленням з описом вкладення;
 3. В електронному вигляді.

Адміністративний збір : разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму.
Термін: 10 днів з дня внесення плати.
Дозвіл на проведення туроператорської діяльності
Орган ліцензування: Державне агентство з туризму та курортів
Адміністративний збір : одна мінімальна заробітна плата на момент подачі заяви.
Термін видачі: 10 робочих днів з дня отримання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.
Щоб отримати ліцензію на проведення тур операторської діяльності необхідно в орган ліцензування подати заяву про отримання ліцензії.

Документи, що додаються документ и :

 1. Банківська гарантія (або гарантія іншої кредитної організації) про фінансове забезпечення заявника (нотаріально завірена копія);
 2. Договір обов’язкового медичного страхування і страхування від нещасного випадку туриста (копія кожної сторінки засвідчується підписом керівника);
 3. Необхідні відомості щодо приміщення власного або орендованого.
 4. Опис документів.

Подати документи можна:

 1. Навмисне;
 2. Поштовим відправленням з описом вкладення;
 3. В електронному вигляді.

Ліцензійні вимоги:

 • туристичний оператор має право здійснювати виключно туристичну діяльність;
 • угоду про туристичне обслуговування може бути укладено в письмовій або електронній формі;
 • обов’язковим є ведення певної статистичної звітності;
 • керівник підприємства (філії, підрозділу) повинен володіти вищою освітою і стажем роботи в галузі надання туристичних послуг від 3-х років або профільною вищою освітою. Крім того, мінімум 30% співробітників повинні відповідати тим самим вимогам.
 • Термін дії ліцензії – не обмежений.

Посередництво в сфері працевлаштування за кордоном
Орган ліцензування: Міністерство економіки України.
Адміністративний збір : разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.
Термін видачі : десять робочих днів з дня отримання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.
Щоб отримати ліцензію необхідно подати заяву про отримання ліцензії.
Документи, які додаються :
1) відомості за підписом претендента ліцензії – суб’єкта господарювання, місце провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
2) копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання в країні місцезнаходження;
3) копія дозволу (ліцензії) на працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;
4) копія або витяг з документа іноземного суб’єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством держави працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування іноземних громадян;
5) копія дозволу (ліцензії) на здійснення посередницької діяльності з працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування іноземному суб’єкту господарювання – посереднику, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;
6) інформація, завірена іноземним роботодавцем, про перелік судів, якими він володіє, користується на інших законних підставах та / або екіпажами яких управляє (екіпажі для яких постачає). Така інформація подається в разі посередництва у працевлаштуванні на судна;
7) копія колективного договору (угоди) між відповідним іноземним роботодавцем або об’єднанням роботодавців та профспілковою організацією чи їх професійним об’єднанням, якщо колективний договір (угода), або завірена іноземним роботодавцем копія довідки про те, що такий договір (угода) не укладався (не укладався );
8) копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, укладеного з іноземним суб’єктом господарювання, невід’ємним додатком до якого є завірений іноземним роботодавцем проект трудового договору (контракту), що укладається українською мовою або мовою, що використовується в державі перебування, який повинен містити зобов’язання, взяті на себе іноземним роботодавцем, і інформацію про умови праці;
9) завірена іноземним суб’єктом господарювання копія або завірену їм виписку з документа, що підтверджує правовідносини між іноземним роботодавцем та іноземним суб’єктом господарювання – посередником, в разі укладення з таким суб’єктом зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
10) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою територіального органу ДФС повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання офіційно відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають про це відмітку у паспорті);
11) інформація про відсутність контролю (в значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) за діяльністю здобувача ліцензії осіб – резидентів інших держав, які здійснюють збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону Україна “) і / або дії яких створюють умови для виникнення військового конфлікту і застосування військової сили проти України. Така інформація може надаватися в довільній формі за підписом претендента ліцензії;
12) опис документів (у двох примірниках), що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Подати документи можна:

 1. Навмисне;
 2. Поштовим відправленням з описом вкладення;
 3. В електронному вигляді.

Охоронна діяльність
Орган ліцензування : Міністерство внутрішніх справ України.
Адміністративний збір : разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.
Термін видачі : десять робочих днів з дня отримання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.
Щоб отримати ліцензію необхідно подати заяву про отримання ліцензії.

Документи, які додаються:
1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідного контролюючого органу);
2) документи, що підтверджують відповідність встановленим умовам залучення та відсутність обмежень щодо працівників, задіяних в здійсненні охоронних заходів, а саме:
щодо фахівця (фахівців) з організації заходів охорони:
– копія документа, який підтверджує його (їх) відповідність кваліфікаційним вимогам, визначеним пунктом 14 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ від 18.11.2015 № 960;
– копії документів, що підтверджують проходження особою обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, видані в установленому порядку;
– копія документа, що підтверджує відсутність у особи обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків, який видається в установленому порядку;
– копія паспорта громадянина України;
– копія трудового договору або виписка з трудової книжки особи, завірені суб’єктом господарювання;
щодо персоналу охорони (при наявності):
– список персоналу охорони на дату подачі заяви про отримання ліцензії підписаний керівником здобувача ліцензії або уповноваженою ним особою та завірене печаткою (за наявності);
– копія документа, який підтверджує відповідність особи кваліфікаційним вимогам, визначеним пунктом 15 Ліцензійних умов;
– копії документів, що підтверджують проходження особою обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, видані в установленому порядку;
– копія документа, що підтверджує відсутність у особи обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків, який видається в установленому порядку;
– копія паспорта громадянина України;
– копія трудового договору або виписка з трудової книжки особи, завірені суб’єктом господарювання;
3) опис документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, у двох примірниках.

Подати документи можна:

 1. Навмисне;
 2. Поштовим відправленням з описом вкладення;
 3. В електронному вигляді.

Ведення ветеринарної практики :
Орган ліцензування: Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів.
Адміністративний збір: разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.
Термін видачі: десять робочих днів з дня отримання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.
Щоб отримати ліцензію необхідно подати заяву про отримання ліцензії.

Документи, які додаються :

 1. відомості суб’єкта господарювання про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з ветеринарної практики;
 2. відомості суб’єкта господарювання про наявність фахівців, що мають освітній і кваліфікаційний рівень, необхідний для здійснення господарської діяльності з ветеринарної практики (додаток 3);
 3. завірені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують освітній і кваліфікаційний рівень фахівців, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності;
 4. копія паспорта керівника здобувача ліцензії (його довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган);
 5. опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох примірниках.

Подати документи можна :

 1. Навмисне;
 2. Поштовим відправленням з описом вкладення;
 3. В електронному вигляді.

Якщо у Вас залишилися питання звертайтеся до Адвокатського об’єднання «Максимальний захист» в будь-який зручний спосіб:

 • Зателефонувати за номером : 097-888-99-77
 • Звернувшись і поспілкувавшись особисто з адвокатом за адресою : місто Київ, вул . В. Сосюри 5, офіс 304
 • Написавши лист на електронну пошту : mzahyst@gmail.com
 • Знайшовши нас в Facebook : facebook.com/mzahyst