fbpx

Зв'язатися з нами

Адвокат з кредитних питань

kredit_uk

Адвокат з кредитних питань

Адвокатське об’єднання «Максимальний захист» надає послуги з кредитних питань.

Адвокати нашого об’єднання мають великий досвід та глибокі знання законодавства, що дає змогу вести успішну практику у спорах з банками та страховими компаніями.

Команда Адвокатського об’єднання «Максимальний захист»:

 • Надасть відповідь на Ваше запитання – безкоштовно.
 • Адвокат проведе консультацію особисто – від 500 грн.
 • Надасть повний комплекс послуг, пов’язаних з вирішенням Вашого питання.

Кредит, порука, валютна іпотека, великий борг, онлайн-кредит  – ці поняття стають найбільш вживаними серед українців.

Кожного дня в житті наших громадян виникають ситуації, які буквально змушують їх оформити кредит.

Ми надаємо такі види послуг у даній сфері:

 1. Проведення переговорів з колекторами;
 2. Зменшення заборгованості по онлайн – кредитам;
 3. Визнання недійсним договору онлайн – кредиту;
 4. Зняття арешту з майна;
 5. Моніторинг інформації про боржника в реєстрі судових рішень;
 6. Моніторинг інформації про боржника в реєстрі виконавчих проваджень;
 7. Оскарження кредитного договору та договору поруки;
 8. Визнання договору поруки припиненим;
 9. Експертиза кредитної заборгованості;
 10. Фіксування процентної ставки за кредитом;
 11. Визнання недійсним кредитного договору;
 12. Юридичний аналіз кредитного договору;
 13. Повернення вкладів із неплатоспроможних банків;
 14. Оскарження експертної оцінки заставного майна;
 15. Стягнення проблемних депозитів;
 16. Супроводження реструктуризації заборгованості;
 17. Стягнення проблемних депозитів;
 18. Зменшення пені, штрафів, процентів;
 19. Оскарження публічних торгів;

Послуги адвоката при виникненні банківських суперечок

Фахівці Адвокатського об’єднання готові надати послуги у таких напрямках:

 1. Захист боржника у суді:
   • Складання позовної заяви;
   • Представництво у суді;
   • Юридичний супровід в суді;
 1. Виїзд адвоката на виселення боржника;
 2. Зупинення вчинення виконавчих дій;
 3. Закриття виконавчого провадження;
 4. Оскарження дій виконавчої служби;
 5. Застосування позовної давності до вимог банку.

Оскарження судових рішень по кредитних справах.

Оскарження кредитного договору

Для того, щоб розпочати оскарження кредитного договору слід визначитись із метою судового розгляду, тобто це може бути:

 • Визнання договору недійсним;
 • Зменшення нарахованих банком виплат;
 • Скасування штрафних санкцій.

Найпоширенішими підставами для визнання кредитного договору недійсним є:

 1. Недотримання банком вимог щодо переддоговірної роботи з позичальником (щодо правовідносин з фізичними особами): досить розповсюдженою є ситуація, коли банки не повідомляють особі всю необхідну інформацію щодо умов договору.
 2. Невідповідність змісту кредитного договору чинному законодавству України: прикладом може бути ситуація, коли при укладенні договору не враховуються вимоги цивільного законодавства, договір підписується особою, яка не мала на це повноважень.

У разі визнання недійсним кредитного договору суд за заявою сторони в обов’язковому порядку застосовує наслідки недійсності правочину та визначає грошову суму, яка має бути повернута кредитодавцю.

Зменшення нарахованих банком виплат

Досягнути згоди з фінансовою установою про певні поступки досить непросто.

Необхідно чітко усвідомлювати про що просити банк:

 • Кредитні канікули ( це надасть Вам можливість не платити по кредиту або лише відсотки) впродовж певного періоду часу.
 • Реструктуризація кредитку ( у даному випадку переглядаються умови погашення боргу. Проте ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ самовільно змінювати розмір щомісячного платежу без реструктуризації не можна!)
 • Прощення боргу (банк може списати частину заборгованості, наприклад це може бути пеня або штрафні нарахування по Вашому кредиту).

Банки не одразу реагують на Ваші листи, проте якщо Вам відповіли та погоджуються на певні поступки обов’язково оформлюйте у письмовій формі.

Повернення вкладів із неплатоспроможних банків

Якщо Ви опинились в ситуації, коли банк в якому знаходиться Ваш вклад віднесено до категорії неплатоспроможних не поспішайте засмучуватись.

Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом.

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень.

Фонд здійснює перевірку:

 1. невключення до Переліку інформації про рахунки вкладників, розмір залишку гарантованої суми яких становить менше 10 гривень або більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, незалежно від кількості вкладів в одному банку;
 2. невключення до Переліку інформації про рахунки:
   • вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом
   • за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку відсотки за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;
   • осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, що не виконане;
   • вкладників, що перебувають під арештом за рішенням суду;
   • вкладників, фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України”Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”
   • здійснення банком операцій за якими обмежено.
 1. наявності необхідних для проведення ідентифікації реквізитів вкладника;
 2. коректності реквізитів вкладника та іншої інформації.

Наступним кроком є формування Реєстру відшкодувань.

Виплати здійснюються через банки-агенти на підставі укладених з ними договорів.

Виплата сум відшкодування спадкоємцям здійснюється за результатами розгляду їх індивідуальних звернень.

Для отримання коштів за результатами розгляду індивідуального звернення до Фонду вкладник або інша особа (представник, спадкоємець тощо) звертається до Фонду із заявою про виплату гарантованої суми відшкодування.

Документи, що додаються до заяви:

 1. засвідчена особистим підписом вкладника (його спадкоємця, представника) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу вкладника (спадкоємця вкладника), з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові, серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі;
 2. копія документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію вкладника (спадкоємця вкладника) в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінки паспорта, в якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або якщо до паспорта внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / копія паспорта у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, в якому територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово «відмова».

Наші адвокати зможуть надати юридичну допомогу, як фізичним так і юридичним особам.

Оформлюючи кредитний, іпотечний договір з адвокатом Ви не потрапите в зону небажаних ризиків на етапі підписання договору.

У разі виникнення суперечок юристи зможуть збудувати лінію захисту індивідуально для Вас.

Пам’ятайте, що у банківських установах працюють висококваліфіковані юристи завдання, яких є стягнення грошових сум.

Якщо у Вас залишилися питання звертайтеся до Адвокатського об’єднання «Максимальний захист» в будь-який зручний спосіб:

 • Зателефонувати за номером : 097-888-99-77
 • Звернувшись і поспілкувавшись особисто з адвокатом за адресою : місто Київ, вул . В. Сосюри 5, офіс 304
 • Написавши лист на електронну пошту : mzahyst@gmail.com
 • Знайшовши нас в Facebook : facebook.com/mzahyst