fbpx

Зв'язатися з нами

Адвокат по пенсійним справам

Адвокат по пенсійним справам

Команда нашого об’єднання допоможе Вам зрозуміти всі тонкощі у сфері пенсійного забезпечення.

Адвокатське об’єднання «Максимальний захист»:

   • надасть відповідь на запитання телефоном – безкоштовно;
   • адвокат проведе з Вами особисту консультацію – від 500 грн:

ви звертаєтесь із своїм запитанням, а ми свою чергу, розповідаємо Вам як вирішити це питання, які є шляхи вирішення, які є ризики, позитивні та негативні наслідки.

   • надасть повний комплекс послуг, пов’язаних з вирішенням Вашого проблемного питання, тобто ми зробимо все за Вас.

Станом на 1 січня 2020 року було 11,3 мільйона пенсіонерів. Пенсіонери залишаються однією з найбільш незахищених верств населення.

Стрімкі та часті зміни у законодавстві у сфері пенсійного забезпечення призводять до непорозумінь між державними органами на пенсіонерами. Не завжди зрозуміло чи мають право на пенсію чи її перерахунок.

Наші кваліфіковані адвокати допоможуть Вам розібратись із питаннями, які у Вас виникають.

До адвоката з пенсійних питань слід звернутися якщо:

   • виникли ускладнення при підрахунку робочого стажу;
   • пенсія нарахована з порушеннями;
   • мали місце правопорушення, перевищення повноважень з боку ПФУ;
   • утворився борг по виплаті грошей;
   • не були враховані і виплачені належні надбавки;
   • ви зіткнулися з труднощами при оформленні допомоги по інвалідності та інших соціальних статусах;
   • у вас з’явилися питання щодо призначення військової пенсії або інших передбачених державою виплат.

У сфері пенсійного забезпечення ми надаємо наступні види послуг:

   • отримання довідки персоніфікованого обліку;
   • отримання довідки про заробітну плату;
   • складання заяви, скарг, позовів заповнення необхідної документації, формування повного пакету документів;
   • подання документів до Пенсійного фонду;
   • відновлення загубленого трудового стажу;
   • допомога в достроковому виході на пенсію;
   • передача пенсійних накопичень спадкоємцям.
   • оскарження в судовому порядку з 01.01.2018 року зменшення процентного розміру грошового забезпечення з 90% до 70% для обчислення військових пенсій і стягнення недоплат військових пенсій за 2018-2019 роки.
   • представництво клієнта в суді.

Питання, що виникають при оформленні таких видів допомоги:

   • пенсія у зв’язку із втратою годувальника;
   • пенсії по інвалідності;
   • пільгові пенсії;
   • соціальні пенсії;
   • чорнобильські пенсії;
   • пенсії військовослужбовцям;
   • пенсії співробітникам МВС;
   • пенсії за вислугою років.

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з 3-х рівнів:

 1. солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

 2. накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

 3. система недержавного пенсійного забезпечення.

Більшість населення отримує пенсію за солідарною системою, оскільки дана система базується на виплаті пенсій і наданні соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду України. В даній системі виділяється:

 1. пенсія за віком;

 2. пенсія за інвалідністю внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва не пов’язаного з роботою, інвалідністю з дитинства)

 3. пенсія у зв’язку із втратою годувальника.

Але не слід плутати пенсійні системи і види пенсійних виплат. Якщо громадянину можна отримувати пенсії з різних рівнів системи, то сама пенсійна виплата може бути лише однією. Про це йдеться у ст. 10 Закону: «Особі, яка має одночасно право на різні види пенсій (за віком, за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсій за її вибором».

Звертайте увагу при оформленні пенсії яку саме пенсію вам краще та вигідніше отримувати.

Куди звернутись за оформленням пенсії?

Непрацюючим громадянам необхідно звертатись до органу, що призначає пенсію за місцем проживання (реєстрації).

Звертаємо увагу! Не обов’язково звертатись особисто Законом, і Порядком передбачається право оформити пенсію через свого представника, надавши йому нотаріальне доручення.

Для працюючих громадян Порядком передбачено подання заяви про призначення пенсії до управління ПФУ через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації, де цей громадянин працює (зазвичай бухгалтерія та відділ кадрів). Зрозуміло, за бажанням працівник може подати заяву і особисто за місцем проживання.

До заяви про призначення пенсії додаються такі документи:

 1. документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

 2. трудова книжка або документ про стаж;

 3. для підтвердження заробітної плати відділом персоніфікованого обліку надаються індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року.

 4. документи про місце проживання (реєстрації) особи;

 5. документи, які засвідчують особливий статус особи;

 6. документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, та особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта (для призначення пенсій громадянам України, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації);

До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника подаються документи померлого годувальника також надаються такі документи:

1) документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника (подається у разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, має такі документи);

2) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;

3) довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

4) свідоцтво про смерть годувальника, або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим, або витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до цього реєстру інформації про безвісне зникнення особи, або інформація з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, отримана в порядку, передбаченому статтею 15 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти»;

5) документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

6) довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи, зазначені в абзаці другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону, навчаються за денною формою навчання;

7) довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;8) документи про місце проживання (реєстрації);

9) документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;

10) експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (крім дружин (чоловіків), які втратили годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, та звернулися за призначенням пенсії у зв’язку з втратою годувальника).

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані ним від МСЕК виписки з актів огляду в МСЕК дорослих членів сім’ї, яким право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника надається внаслідок їх інвалідності.

До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника сім’ї військовослужбовця строкової служби додається документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення його померлим. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво ДРАЦС про смерть, довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов’язана з проходженням військової служби.

До заяви про призначення пенсії членам сім’ї померлого пенсіонера повинні бути додані необхідні документи, зазначені в цьому пункті. Заробіток у такому випадку визначається за документами, що є в пенсійній справі померлого годувальника

11) документи про стаж особи, якій призначається пенсія, визначені підпунктом 2 пункту 2.1 цього розділу (для визначення пенсійного віку осіб, зазначених у пункті 1 частини другої статті 36 Закону).

Процедура розгляду заяви про оформлення пенсії

У разі, якщо наданих документів достатньо для визначення права на пенсію, приймається рішення про призначення пенсії за наявними документами та пенсійна справа терміново передається на виплату.  У разі, якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, управління Пенсійного фонду України письмово повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис.

Пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім тих випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку:

Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку;

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності;

Пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається із дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника;

Пенсія за вислугою років призначається при залишенні роботи, яка надає право на пенсію.

Пенсія призначається довічно або на період, протягом якого пенсіонер має право на виплату пенсії відповідно до законодавства.

У нас працюють грамотні адвокати по пенсійному праву, які навчать вас, як отримати гідне пенсійне забезпечення.

Якщо у Вас залишилися питання звертайтеся до Адвокатського об’єднання «Максимальний захист» в будь-який зручний спосіб:

 • Зателефонувати за номером : 097-888-99-77
 • Звернувшись і поспілкувавшись особисто з адвокатом за адресою : місто Київ, вул . В. Сосюри 5, офіс 304
 • Написавши лист на електронну пошту : mzahyst@gmail.com
 • Знайшовши нас в Facebook : facebook.com/mzahyst